Bolognan prosessi kansainvälisesti

Prosessin seuranta

Prosessin seurantaa ja työohjelman laatimista varten on muodostettu seurantaryhmä (Bologna Follow-up group), jossa on edustaja kustakin prosessiin osallistuvasta maasta. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Näissä tapaamisissa sovitaan, mitä kansainvälisiä tilaisuuksia prosessin puitteissa järjestetään, mitä selvityksiä laaditaan ja miten prosessin etenemisestä raportoidaan ministereille.

Bolognan prosessin saavutuksia 10 toimintavuoden ajalta

Euroopan opetusministerit kokoontuivat v. 2010 Bolognan prosessin 10-vuotisjuhlakonferenssiin, joka pidettiin Wienissä ja Budapestissa. Eurooppalainen korkeakoulutusalue julistettiin virallisesti avatuksi, mutta samalla todettiin, että kaikkiin tavoitteisiin ei ole vielä päästy. Bologna-työ tulee jatkumaan ainakin vielä seuraavat 10 vuotta.

Paljon on kuitenkin jo tehty:

 • Prosessi on johtanut opiskelijalähtöisempään korkeakoulutukseen, pois opettajavetoisesta järjestelmästä. Tämänsuuntaisen kehityksen tukemista jatketaan.

 • Tutkintojärjestelmän jako kolmeen sykliin on edistynyt. Jatkossa työelämälähtöisyys, koulutuksen saavutettavuus ja valmistuneiden työllistyminen ovat merkittävimpiä kehittämiskohteita.

 • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat edistyneet.

 • Liikkuvuuden edistäminen on Bolognan prosessin ydinelementti. Sen suurimpia esteitä ovat maahanmuuttoon liittyvät muodollisuudet, osaamisen tunnustaminen, taloudellisten houkuttimien puute ja kankeat eläkejärjestelmät. Kehittämistoimenpiteet on ulotettava jatkossa myös osallistujamaiden opetusministeriöiden hallinnonalojen ulkopuolelle.

 • Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia tulee edistää systemaattisemmin.

 • Kaikissa osallistujamaissa on otettu käyttöön korkeakoulutuksen laadunvarmistusjärjestelmiä.

 • Bolognan prosessin tuomat muutokset ovat lisänneet eurooppalaisen korkeakoulutuksen kiinnostavuutta ja globaalia keskustelua aiheesta.

Bologna-juhlakokouksen aineistot (2010)

Poimintoja Bolognan prosessin varrelta

Kahdeksas seurantakokous (Bukarest 2012)

10-vuotisjuhlakokous (Budapest ja Wien 2010)

Viides seurantakokous (Leuven 2009)

Neljäs seurantakokous (Lontoo 2007)

Kolmas seurantakokous (Bergen 2005)

Toinen seurantakokous (Berliini 2003)

 • Bolognan prosessi laajeni käsittämään kolmannen syklin tohtoritutkinnot
 • Koulutuksen ja tutkimuksen yhteyttä vahvistettiin
 • Eurooppalainen tutkintojen viitekehys päätettiin ottaa käyttöön
 • Ministereiden julkilausuma suomeksi (pdf)

Ensimmäinen seurantakokous (Praha 2001)