aloitus_general_480x262.jpg

Kuva: Mauricio Pavez

Nordplus ja muut pohjoismaiset ohjelmat

Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi viisivuotinen Nordplus-ohjelmakausi alkoi 2018.

Nordplus sisältää seuraavat alaohjelmat:

Ohjelman tavoitteena 2018-2022 on:

  • vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä sekä luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,
  • tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä,
  • tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden kehitystä,
  • edistää pohjoismaista kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä,
  • lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), erityisesti lasten ja nuorten parissa,
  • innostaa oppimaan ja ymmärtämään Pohjolan kieliä

Nordplus-ohjelmien lisäksi Opetushallitus toimii Pohjoismaiden ja Venäjän välisen koulutusyhteistyön ja Nordic-Master -ohjelman kansallisena toimistona sekä hallinnoi kansallisia Nordkurs-yksilöapurahoja.