Verkostot ja hankkeet

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmassa tuetaan osallistujien intensiivikursseja, yhteisiä opinto-ohjelmia, kehittämishankkeita ja verkostoja.

Intensiivikurssit

Ohjelma myöntää tukea intensiivikursseille, joiden kesto voi vaihdella viikosta kuukauteen ja joihin osallistuu opiskelijoita ja opettajia vähintään kolmesta eri maasta. Kursseja voidaan järjestää myös lukukauden ulkopuolella, esimerkiksi kesäkurssin muodossa.

Kurssin tulee olla integroitu, osana yhteistyökorkeakoulujen opinto-ohjelmaa, sekä kehittää osaamista erityisesti uusilla alueilla. Suoritettu kurssi tulee lukea hyväksi opiskelijan tutkintoon.

Yhteiset opinto-ohjelmat

Ohjelma myöntää tukea yhteisten opinto-ohjelmien kehittämiselle ja käynnistämiselle. Opinto-ohjelmien tulee johtaa kansallisen lainsäädännön mukaiseen tutkintoon ja ohjelmaan tulee sisältyä liikkuvuutta.

Kehittämishankkeet

Ohjelma myöntää tukea erilaisille innovatiivisille hankkeille kuten:

  • työelämäyhteistyölle
  • laadunvarmistukselle
  • tulosten hyödyntämiselle ja levittämiselle
  • yhteistyön kehittämiselle korkeakoulutuksen ja muiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden (myös NGO) välillä
  • uusien opetusmenetelmien kehittämiselle.

Verkostot

Verkostojen perustamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää verkostotukea. Verkostotukea voi saada esimerkiksi seuraaviin toimiin:

  • verkostojen perustamis- ja kehittämiskokouksiin
  • lyhyisiin kokouksiin, joissa suunnitellaan liikkuvuutta, kursseja tai uusien yhteistyökumppaneiden mukaantuloa
  • kielikurssien järjestämiseen saapuville opiskelijoille ja
  • tiedottamiseen ja tulosten jakamiseen.

Koordinaattori vastaa hakemuksesta koko verkoston puolesta. Haku on kerran vuodessa ja seuraava haku päättyy 1.3.2017.

Osallistujalle (opiskelija, opettaja, henkilöstö), jolla on erityistarpeita, voi hakea esteettömyystukea. Lisätuen tarkoitus on mahdollistaa esteetön osallistuminen Nordplus-ohjelmaan, mikä ei ilman ylimääräistä tukea olisi mahdollista henkilön fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi.