Ennakkotietoa Erasmus+ -ohjelmasta

CIMOn korkeakoulukiertueella esitellään Erasmus+

Kohti uutta EU-ohjelmakautta 2014-2020

Ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu

Erasmus+: Higher Education (komission pdf)

Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille (CIMOn pdf)

Opiskelijoille ja opettajille

Erasmus-vaihdosta kiinnostuneiden opiskelijoiden ja opettajien tulee ottaa yhteyttä oman korkeakoulunsa kansainvälisten asioiden toimistoon tai kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöön omalla laitoksella tai osastolla.

Tapahtumia


Ei tapahtumia.

Erasmus-tilaisuuksien materiaalit

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Erasmus – Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Tämä ohjelma on päättynyt vuonna 2013.
Uusi ohjelma on Erasmus+ (2013-2020)

Erasmus-ohjelman avulla tuetaan eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa. Ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma.

Ketkä voivat osallistua?

 • yliopistot ja ammattikorkeakoulut
 • korkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta
 • yritykset ja muut työelämän organisaatiot ja niiden henkilökunta (tietyt toiminnot)
 • harjoittelukonsortiot eli alueelliset korkeakoulujen ja organisaatioiden yhteenliittymät (harjoittelijavaihto)

Lukuvuodesta 2010–2011 alkaen kaikki korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja koko henkilöstö kansalaisuudesta riippumatta voivat osallistua Erasmus-ohjelmaan ja saada apurahat EU:n varoista.

Erasmus-ohjelmaan osallistuminen edellyttää korkeakoululta Erasmus-peruskirjaa.

Lisätietoja Erasmus-peruskirjan hakemisesta

Tukea yksilölliseen liikkuvuuteen ja pitkäkestoisiin hankkeisiin

Erasmus-ohjelma muodostuu seuraavista toiminnoista:

Toiminto Mitä?
LiikkuvuusOpiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoa sekä tukea vaihtojen järjestämiseen.
IntensiivikurssitLyhyitä opintojaksoja, joiden avulla kehitetään koulutusta ja rohkaistaan korkeakouluja mm. koulutusalojen välisten erityisaiheiden opetukseen.
EILC-valmennuskurssitLyhyitä ja intensiivisiä kielikursseja ennen varsinaista vaihtojaksoa.
Monenväliset hankkeet Hankkeita, jotka tukevat korkeakoulujen yhteistyötä toisten korkeakoulujen tai muiden sidosryhmien kanssa. Viisi eri painopistettä.
Akateemiset verkostotHankkeita, jotka tarjoavat väylän Euroopan laajuiselle korkeakoulujen tiedekuntien, laitosten tai yksiköiden väliselle yhteistyölle.
Täydentävät toiminnotErasmus-ohjelman tavoitteita edistävät hankkeet, joita muut toiminnot eivät rahoita. Esim. konferenssit ja seminaarit tai markkinointi- ja tiedotuskampanjat

Erasmus-ohjelmaan osallistuvat maat

 • EU-maat
 • Norja, Islanti ja Liechtenstein
 • Turkki
 • Sveitsi lukuvuodesta 201112 alkaen
 • Makedonia voi lukuvuonna 20122013 lähettää opiskelijoita ja opettajia (SMS, STA) vaihtoon muihin maihin, mutta Makedoniaan ei voi lähettää vaihtoja muista maista

Ohjelman keskeisiä tavoitteita

 • liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa
 • korkeakoulujen keskinäisen ja työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen ja lisääminen
 • eurooppalaisen korkeakoulutusalueen toteutuminen
 • innovaatioiden syntymisen edistäminen
 • tutkintojen ja pätevyyksien läpinäkyvyyden ja tunnustamisen lisääminen
 • opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroisen akateemisen tunnustamisen lisääminen
 • tieto- ja viestintätekniikkan hyödyntämisen edistäminen opetuksessa ja koulutuspalveluissa