Hankkeet ja verkostot

Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP) on tuonut Erasmus-ohjelmaan hankemahdollisuuksia. Korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön ohella ohjelma tukee korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä. Vuodesta 2010 alkaen hankkeissa voi olla partnereita myös Erasmus-ohjelman ulkopuolisista maista.

Etusijalle asetetaan innovatiiviset hankkeet, joissa keskitytään oppiaineisiin ja aiheisiin, joita ei ole katettu vielä riittävällä tavalla tämän toiminnon puitteissa aiemmin rahoitetuissa hankkeissa. Hakukierroksella 2013 painottuu myös tiiviimpi yhteys Euroopan unionin korkeakoulutuksen modernisaatioagendaan, johon kannattaa tutustua hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Monenvälisiin hankkeisiin kuuluu viisi eri painopistettä:

  1. opintojen läpäisyn parantaminen ja sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen
  2. korkeakoulutuksen laadun ja työelämärelevanssin parantaminen mm. korkeakoulujen ja työelämän yhteistyöllä
  3. laadun parantaminen liikkuvuuden ja rajatylittävän yhteistyön kautta
  4. innovaatio-osaamista edistävät verkostot (knowledge alliances)
  5. hallinnon ja rahoituksen kehittäminen.

Akateemiset verkostot ovat suuria hankkeita, jotka tarjoavat väylän Euroopan laajuiselle korkeakoulujen tiedekuntien, laitosten tai yksiköiden väliselle yhteistyölle.

Täydentävät toiminnot ovat Erasmus-ohjelman tavoitteita edistäviä hankkeita, joita muut toiminnot eivät rahoita. Hankkeet voivat tukea vaikkapa tietoisuuden lisäämistä tai Erasmus-ohjelman toimeenpanon kehittämistä esimerkiksi erilaisten seminaarien, konferenssien tai markkinointikampanjoiden keinoin.

HUOM! Nykyinen Euroopan unionin ohjelmien kausi on päättymässä vuoden 2013 lopulla. Sen myötä myös CIMOn hallinnoimat ohjelmat tulevat uusiutumaan ja osin muuttumaan. Myös hanketyypit uudistuvat vuoden 2014 alusta lähtien.

Lue lisää uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista korkeakouluille