Intensiivikurssit


Intensiivikurssit (Intensive Programme, IP) ovat lyhyitä opintojaksoja, joiden tavoitteena on kehittää koulutusta ja rohkaista korkeakouluja mm. koulutusalojen välisten erityisaiheiden opetukseen. Intensiivikurssien myötä opiskelijoilla ja opettajilla on mahdollisuus työskennellä monikulttuurisessa ryhmässä.

Intensiivikurssin tulee täyttää seuraavat peruskriteerit:

  • pituus 10 päivää – 6 viikkoa
  • mukana on oltava vähintään kolme korkeakoulua kolmesta eri maasta
  • kurssille tulee osallistua vähintään 10 opiskelijaa ulkomailta
  • kurssi tulee hyväksilukea opiskelijoiden tutkintoon (ECTS-opintopisteitä käyttäen).

Intensiivikurssien tulee myös

  • tukea innovatiivisuutta esim. akateemisen sisällön, opetusmenetelmien tai -materiaalien suhteen
  • hyödyntää ICT-työkaluja ja -palveluita.

IP-kurssi ei voi rakentua seminaari- tai tutkimustoiminnan ympärille.

Kurssi voi olla kertaluonteinen tai se voidaan järjestää enintään kolmena peräkkäisenä vuonna, mikäli osallistujaryhmä ja/tai aihe vaihtuvat vuosittain.

HUOM! Nykyinen Euroopan unionin ohjelmien kausi on päättymässä vuoden 2013 lopulla. Sen myötä myös CIMOn hallinnoimat ohjelmat tulevat uusiutumaan ja osin muuttumaan. Erasmus-intensiivikurssitoiminto jatkuu uudella ohjelmakaudella osana laajempia strategisia kumppanuushankkeita.

Lue lisää uudesta ohjelmakaudesta ja strategisista kumppanuushankkeista