Koe: Erasmus-opettajavaihto!

”On eri asia yrittää kuvitella kuin oikeasti kokea, miten asioita muualla hoidetaan. Erasmus-opettajavaihto tarjoaa mahdollisuuden hypätä jonkun toisen kenkiin muutamiksi päiviksi ja oppia”, yliopettaja Mário Passos Ascenção HAAGA-HELIAn ammattikorkeakoulusta toteaa.

Kuva: Päivi Westerlund

Alun perin Portugalista kotoisin oleva Mário on aikoinaan opiskellut markkinointia niin Portugalissa kuin Pohjois-Irlannissakin. Muutettuaan Suomeen hän on opettanut HAAGA-HELIAssa jo kymmenen vuotta ja vastaa tällä hetkellä korkeakoulun kansainvälisestä elämys- ja hyvinvointipalveluihin keskittyvästä Experience and Wellness Management – opintokokonaisuudesta. Tuona aikana hän on ollut opettajavaihdossa käytännössä vuosittain ja vieraillut useassa eri kohdekorkeakoulussa muun muassa Virossa, Turkissa, Slovakiassa ja Hollannissa.

Yleensä noin viikon mittaiset vaihtojaksot ovat pitäneet sisällään usein minimivaatimuksia enemmän opetusta, kohdekorkeakoulun tarpeiden mukaisesti. Lisäksi Mário on yhdistänyt vaihtoihin myös tiedonkeruuta, opintovierailuja omien tutkimusintressien mukaisiin kohteisiin sekä tapaamisia kollegoiden kanssa.

Márion mukaan Erasmus-opettajavaihto on haastanut pohtimaan omaa lähestymistapaa opetukseen sekä tarjonnut tilaisuuden keskustella koulutuksen tulevaisuudesta eurooppalaisten kollegojen kanssa ja ennen kaikkea tilaisuuden kokea, miten muualla ajatellaan ja toimitaan. ”Jokaisella korkeakoululla on omat erityispiirteensä, mutta monet haasteet, kuten opiskelijoiden ajankäyttö sekä opetuksen jäsentäminen ja järjestäminen, ovat myös meille kaikille yhteisiä. Opettajavaihto tarjoaa mahdollisuuden oman osaamisen rikastuttamiseen ja hyvien toimintatapojen ja käytäntöjen vaihtamiseen”, hän jatkaa.

Vaihtojaksot ovat auttaneet ymmärtämään kulttuurien monimuotoisuutta entistä paremmin. ”Vastaanotto kohdekorkeakouluissa on aina ollut lämmin ja ihmiset ovat poikkeuksetta olleet ystävällisiä minua kohtaan.On tärkeää kokea, että pohjimmiltamme olemme kaikki samanlaisia, vaikka tulemmekin eri kulttuuritaustoista”.

Hyötyä koko korkeakoululle

Iso vaikutin opettajavaihtoon lähtemiselle on ollut oman korkeakoulun rohkaisu: Haaga-Heliassa opettajia kannustetaan hyödyntämään vaihtojakson tarjoamat mahdollisuudet oppia uutta ja kokea, miten opetus on muualla organisoitu, Mário kertoo.

Opettajavaihto hyödyttääkin paitsi vaihdossa ollutta opettajaa myös koko korkeakoulua. Vaihtojen kautta voidaan ylläpitää ja vahvistaa suhteita tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi tutustuminen toisen maan ja korkeakoulun toimintaympäristöön sekä keskustelut kollegoiden kanssa voivat parhaimmillaan tarjota mahdollisuuden tarkastella myös oman korkeakoulun toimintatapoja toisesta näkökulmasta. ”Haaga-Helia on jo nyt hyvin dynaaminen organisaatio. Jakamalla kokemuksia sekä oppimalla muilta voimme kehittyä ja parantaa toimintaamme edelleen”, Mário toteaa.

Teksti: Vilja Liikanen