Suomen Erasmus-henkilökuntalähettiläs haluaa parantaa saavutettavuutta

Vammaisasiamies Paula Pietilä Turun yliopistosta on Suomen Erasmuksen 25-juhlavuoden henkilökuntalähettiläs. Omalla vaihtojaksollaan Paula kävi tutustumassa erityisryhmille suunnattuihin palveluihin Aarhusin yliopiston The Counselling and Support Centressä Tanskassa. Paula kohtaa saavutettavuusasiat päivittäin myös omassa arjessaan, sillä hän on liikuntarajoitteinen.

”Vaihtokokemus oli valtavan innostava”, kertoo Paula. Oli avartavaa nähdä, miten ideologinen perusta ja ennen kaikkea käytännöt oli rakennettu Aarhusin yliopiston kaltaisessa organisaatiossa. Se antoi uskoa ja toivoa siihen, että sama on mahdollista myös Suomessa. ”Kun kerran tanskalaisetkin ovat sen tehneet parissakymmenessä vuodessa, niin kyllä se meilläkin onnistuu!”

Tanskasta mallia

Paula halusi lähteä henkilökuntavaihtoon kehittääkseen omaa ammattitaitoaan ja verkostoituakseen kollegoiden kanssa. Vaihtojakso ylitti odotukset moninkertaisesti: mukaan tarttui myös käytännön ideoita palveluiden kehittämiseksi Turun yliopistossa. Lukihäiriöisten opiskelijoiden palvelut kiinnostivat Paulaa erityisesti, sillä niihin panostetaan Turun yliopistossa lähitulevaisuudessa.

Matkassa oli mukana myös kollegat Noviasta ja Jyväskylän yliopistosta, mikä tarjosi mahdollisuuden pureksia asioita yhdessä iltaisin ja tarkastella palveluita eri näkökulmista. Vastaanottava yliopisto oli myös panostanut ohjelmaan, mihin vaikutti osaltaan se, että yhteistyötä oli jo ennestään tehty pohjoismaisessa verkostossa Nordic Network for Disability Coordinators. Ohjelmassa oli mm. vierailu Odensen yliopistoon, jolle Aarhusin yliopiston Support Centre tuottaa palveluita.

Vaikka Paulalla oli Tanskasta mielikuva saavutettavuuden mallimaana, paikalliseen junaan pääseminen osoittautui ongelmalliseksi. Pyörätuolilla liikkuville olisi kyllä järjestynyt hissi, mutta muille liikuntarajoitteisille ei. Onneksi mukana oli kollegoita, jotka nostivat Paulan junaan. Itse junassa tilat olivat kuitenkin saavutettavat. ”Tapahtuma antoi perspektiiviä siihen, että missään ei ole täydellistä − kehitettävää löytyy aina ja joka paikassa.”

Saavutettavuus agendalle

Erasmus-lähettilään roolin Paula näkee mahdollisuutena viedä saavutettavuusasioita uudelle tasolle. Saavutettavuusasioista on tullut yhä enenevässä määrin kansainvälisiä, ei vain kansallisia asioita. Esimerkiksi verkkoviestinnän saavutettavuutta säädellään myös Euroopan unionin tasolla.

Vaikka Suomessa tekeminen on vielä pienimuotoista, Paula kokee, että meillä on myös annettavaa muille. Erasmus-lähettiläänä hän haluaisi tuoda käytännön näkökulmaa hyvää tarkoittaviin ylätason tavoitteisiin ja tuoda keskustelua arjen tasolle: mikä tukee vaihtoon lähtemistä ja mitkä ovat niitä haasteita, joihin voisi kansainvälisellä tasolla puuttua tai joita voisi nostaa paremmin esiin.

Isoihin kokonaisuuksiin vaikuttamisen rinnalla Paula kokee henkilökohtaiset kohtaamiset yhtä tärkeiksi: on hedelmällistä tavata ihmisiä kasvokkain ja jakaa kokemuksia. Paula uskoo siihen, että mitä enemmän saavutettavuusasioita pidetään esillä, sitä paremmin pystytään rohkaisemaan erilaisia ihmisiä, esimerkiksi eri tavoin vammaisia tai eri-ikäisiä opiskelijoita tai henkilökunnan edustajia, lähtemään vaihtoon.

Teksti: Ulla Tissari
Kuva: Riikka Koivusalo

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä

Saavutettavuudella (accessibility) tarkoitetaan yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia erilaisille ihmisille: vammaisille, kieli-, kulttuuri- ja sukupuolivähemmistöille, eri ikäisille ja erilaisista sosio-ekonomisista taustoista tuleville. Esteettömyys on yksi saavutettavuuden osa-alue, jossa painottuu erilaisten toimintarajoitteiden huomioiminen kuten esimerkiksi rakennetun ympäristön suunnittelu myös liikuntarajoitteisia palvelevaksi tai vaikka kuulovammaisille tarkoitetut induktiosilmukat opetustiloissa.

Erasmus-ohjelmasta voi saada erillistä esteettömyystukea vaihtoapurahan lisäksi. ”Yleisimmin tukea on myönnetty esteettömään asumiseen, mutta myös esimerkiksi näkövammaisten oppimateriaaleihin”, kertoo ohjelmakoordinaattori Sini Piippo CIMOsta.

Euroopan Erasmus-lähettiläät kerääntyivät Brysseliin tammikuussa juhlistamaan 25-vuotiasta Erasmusta. Kuva: Euroopan komissio