Intensiivikurssi aikuisopiskelijan silmin

Helena Heinonen ja Sari Bergström osallistuivat toukokuussa 2012 Lahden ammattikorkeakoulun Erasmus-intensiivikurssille Human Resource and Knowledge Management in Social and Health Care Field. Kurssi pyrkii osaltaan vastaamaan tulevaisuuden työvoimahaasteisiin sosiaali- ja terveysalalla: pieneneviin ikäluokkiin, maahanmuuttoon ja kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin. Kurssilla pureuduttiin mm. monimuotoisuuden johtamiseen henkilöstöhallinnossa.

Juha Roslakka, Petr Vrzácek ja Nuno Rebelos dos Santos ojentamassa osallistumistodistusta Helena Heinoselle.

Sari ja Helena suorittavat molemmat ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmissa, Sari Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Helena Lahden ammattikorkeakoulussa. Molemmat ovat myös työelämässä, Sari työskentelee sairaanhoitajana Jorvin sairaalan päivystyksessä ja Helena projektipäällikkönä Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikössä.

Vaihtoehtoinen tapa opiskella ja kansainvälistyä

Sarille kurssi oli mahdollisuus saada kansainvälinen kokemus kotimaassa, sillä hänellä ei kolmen lapsen äitinä ollut mahdollisuutta lähteä vaihtoon tai harjoitteluun aiempien opintojensa aikana. Nytkin aviomies huolehti arjen pyörittämisestä kotona. Osallistumiseen motivoi myös mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuus normaaliopetuksesta poikkeavalla tavalla.

Myöskään Helenalle kurssin sovittaminen perhe-elämään ei tuottanut ongelmia ja työnantaja on suhtautunut myönteisesti opintoihin. - ”Kiinnostus kansainvälisiä kokemuksia kohtaan sekä mahdollisuus uusien tuulien nuuhkimiseen eri maiden osallistujien taustoittamana herätti mielenkiinnon osallistua kurssille.” Vuonna 2005 Helena oli kolme kuukautta vaihdossa Nepalissa, joten ihan ensimmäinen kansainvälinen opiskelukokemus kurssi ei Helenalle ollut.

Molemmat olisivat olleet valmiita osallistumaan kurssille myös ulkomailla, vaikka kynnys osallistumiseen olisi Sarin mukaan voinut olla korkeampi.

Elämyksiä, ajattelemisen aihetta, tietoa ja taitoja

Molemmat nostavat kurssin parhaaksi anniksi keskustelut ja kokemusten vaihdon muiden osallistujien kanssa. Myös käytännön järjestelyt saavat kiitosta molemmilta. Parannettavaa löytyy lähinnä joidenkin luentojen sisällöistä ja tehtävänannoista, sillä kukin osallistuja tulkitsee tehtävänantoa oman taustansa ja kontekstinsa kautta. Ryhmätyöt mahdollistavat kuitenkin kohtaamiset ja tiedonvaihdon eri maiden tilanteesta, mikä oli koko kurssin suola.

Molemmat pystyvät hyödyntämään oppeja työelämässä. Sari aikoo peilata kurssin antia omiin ja työyhteisönsä työskentelytapoihin. Myös Helena kokee saaneensa neuvoja oman työn johtamiseen. Tietotyöläisenä ja kehittäjänä hän tarvitsee luovaa ajattelua työssään ja tähän kurssi antoi välineitä.

Helena korostaa myös elämysten kautta oppimista verrattuna normaaliin oppimistilanteeseen. Elämyksellisyyttä lisäsivät osallistujien erilaiset taustat ja persoonallisuudet, mikä haastoi Helenaa testaamaan myös omia arvoja ja periaatteita.

”Kansainvälinen yhteistyö ja kokemusten jakaminen avartavat mukavasti omaa maailmankuvaa ja antavat lisää energiaa omaan opiskeluun ja työn tekemiseen”, Sari toteaa. ”Yhteistyössä on voimaa ja kurssilla yhteistyö ei jäänyt vain puheen tasolle”, vahvistaa Helena.

Ryhmätyöskentelyä. Sari Bergström kuvassa kolmas oikealta.

Human Resource and Knowledge Management in Social and Health Care Field

Lahden ammattikorkeakoulun koordinoima Erasmus-intensiivikurssi Human Resource and Knowledge Management in Social and Health Care Field järjestettiin Lahdessa 20.5.–2.6.2012.

Kurssille osallistui 42 opiskelijaa Evora Universitystä Portugalista, Edinburgh Napier Universitystä Isosta-Britanniasta, Charles Universitystä Tšekistä, Lahden ammattikorkeakoulusta ja Hämeen ammattikorkeakoulusta. Osallistujat edustivat 14 eri kansalaisuutta.

Teksti: Ulla Tissari

Kuvat: Jan Bradna ja Paulo Resende da Silva