Unelmana opiskella Suomessa

Englantilainen Natalie Roddis, 21, pääsi toteuttamaan pitkäaikaisen unelmansa vaihto-opinnoista Suomessa Erasmus-vaihdon kautta. Luokanopettajaksi Liverpool Hope -yliopistossa opiskeleva Natalie sai vaihtopaikan Helsingin yliopistosta, jossa hän opiskeli käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa kevätlukukauden 2012 ajan. Unelman toteutuminen osoittautui kokemukseksi yli odotusten.

Opintojen ja kouluvierailuiden ohella Natalie ehti vierailemaan myös Tallinnassa

Natalien kiinnostus Suomeen heräsi jo vuosia aikaisemmin rock- ja metallimusiikin kautta. Musiikin myötä hänen huomionsa kiinnittyi myös muihin Suomea koskeviin uutisiin ja sitä kautta hän kiinnostui erityisesti Suomen koulujärjestelmästä. ”Jo 13-vuotiaana minulle oli selvää, että haluan lähteä opiskelijavaihtoon Suomeen”, Natalie kertoo. Kiinnostus vaikutti jopa hänen yliopistovalintaansa. Liverpool Hope oli yksi niistä harvoista yliopistoista, joiden kautta vaihto Suomessa olisi mahdollista.

Jos Natalie ei olisi ollut näin kiinnostunut Suomesta, vaihto Suomessa olisi ollut epätodennäköisempää kuten ylipäänsä koko vaihtoon lähteminenkin. ”Opiskelijavaihdosta tiedottaminen oli kotiyliopistossani vähäistä eikä itse vaihtoon hakeminenkaan ollut kovin ongelmatonta. Lisäksi opiskelijoiden vaihtoon lähtemistä vaikeuttavat meillä myös taloudelliset syyt”, kertoo Natalie. Opiskelijoiden on nimittäin maksettava alle vuoden mittaisilta vaihtojaksoilta lukukausimaksut. Natalie oli onneksi osannut varautua tähän, sillä luokanopettajaopintojen takia hänen ei ollut mahdollista olla vaihdossa koko lukuvuotta, vaikka hän olisikin halunnut. Jos asiat eivät kotiyliopistossa oikein sujuneet luistaen, niin toisin oli Helsingin yliopiston kanssa. Natalie kehuu vaihtoyliopistoaan vuolaasti hyvistä vaihdon järjestelyistä ja avuliaisuudesta.

Natalie innostui Erasmus kouluissa –hankkeesta

Opiskelijavaihtonsa aikana Natalie osallistui Erasmus kouluissa -hankkeeseen, joka tarjoaa Erasmus-opiskelijoille mahdollisuuden vierailla suomalaisissa kouluissa. Hän ehtikin vierailemaan kevään aikana yhteensä jopa 11 eri alakoulussa. ”Kaikki koulut olivat enemmän kuin tyytyväisiä saadessaan minut vierailulle ja olin hyvin innoissani päästessäni kouluihin. Kouluvierailut avarsivat paljon käsitystäni suomalaisesta koulujärjestelmästä ja vahvistivat myös itseluottamustani – pystyin opettamaan vieraassa maassa, jonka kieltä en osaa!” Natalie iloitsee. Kouluissa hän kertoi oppilaille Englannista ja opettajien pyynnöstä erityisesti englantilaisesta koulujärjestelmästä. ”Oppilaat olivat aktiivisesti mukana tunneilla, vaikkakin olivat aluksi vähän hiljaisia”, Natalie sanoo. Vierailujen tärkeydestä kertoo kuitenkin se, että oppilaat olivat innostuneet puhumaan ja kyselemään englanniksi sekä tunneilla että välitunneilla.

Natalie oli kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen vaihtoaikaansa Suomessa, paljon enemmän kuin olisi osannut kuvitellakaan. Hän haluaisikin jatkossa kertoa Erasmus-vaihdosta ja erityisesti Suomesta mahdollisimman paljon muille opiskelijoille. Natalie toivoo, että muillakin olisi mahdollisuus päästä nauttimaan samanlaisista kokemuksista. Tulevaisuudessa Natalie aikoo ehdottomasti palata Suomeen: ”Haluaisin tulla Suomeen suorittamaan maisterin tutkintoa ja toimia myöhemmin myös opettajana Suomessa.” Ennen paluuta suunnitteilla on kuitenkin suomen kielen opinnot Englannissa.

Erasmus kouluissa

Erasmus kouluissa -hanke on osa CIMOn hallinnoimaa ja Euroopan unionin rahoittamaa Koulu Euroopassa – Eurooppa koulussa -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa esiin EU-asioita kouluopetuksessa.

Hankkeen tavoitteena on rohkaista Erasmus-vaihto-opiskelijoita vierailemaan suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden oppitunneilla. Samalla suomalaisille kouluille tarjoutuu mahdollisuus kotikansainvälistymiseen.

Hankkeeseen osallistuminen on kouluille maksutonta. Vaihto-opiskelijat saavat osallistumisestaan kiitoksena elokuvaliput ja heidän matkakustannuksensa korvataan hankkeen puolesta.

Erasmus kouluissa -hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Eurooppalainen Suomi ry.

Teksti: Maija Eeva

Kuva: Natalie Roddis