Liikkuvuus

Erasmus-ohjelman liikkuvuustoiminto tukee korkeakoulujen opiskelija- ja harjoittelijavaihtoa, sekä opettaja- ja henkilökuntavaihtoa. Korkeakouluille voidaan myös myöntää rahallista tukea vaihtojen tukipalveluiden järjestämiseen.

Ketkä voivat osallistua?

Ohjelmaan voivat osallistua

  • yliopistot
  • ammattikorkeakoulut
  • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta.

Ohjelma kattaa kaikki korkea-asteen koulutusalat ja tutkintotasot.

Joihinkin toimintoihin voivat osallistua myös yritykset ja muut työelämän organisaatiot sekä niiden henkilökunta. Harjoittelijavaihtoa voi korkeakoulujen lisäksi järjestää myös harjoittelukonsortio eli esimerkiksi alueellinen korkeakoulujen yhteenliittymä, johon voi kuulua myös muita organisaatioita.

Edellytyksenä on että korkeakouluilla on Erasmus peruskirja ja/tai harjoittelukonsortion peruskirja.


HUOM! Nykyinen Euroopan unionin ohjelmien kausi on päättymässä vuoden 2013 lopulla. Sen myötä myös CIMOn hallinnoimat ohjelmat tulevat uusiutumaan ja osin muuttumaan. Erasmus-liikkuvuustoiminnot jatkuvat uudella ohjelmakaudella lähes ennallaan.

Lue lisää uudesta ERASMUS+ -ohjelmakaudesta.


CIMOn Erasmus-liikkuvuuden tilastot:

Erasmus Suomessa. Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan 2007-2010 (pdf)

Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2013 (pdf)

Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta ja Suomeen 1992-2013 (pdf)

CIMOn valtakunnalliseen tiedonkeruuseen perustuvia tilastoja

Komission tilastoja:

Erasmus - Facts, Figures and Trends 2011-2012 (pdf)

Erasmus - Facts, Figures and Trends 2010-2011 (pdf)

Erasmus - Facts, Figures and Trends 2009-2010 (pdf)

Erasmus-tilastoja Suomesta 2000-2012 (pdf)