Hakijalle

Koulutusyhteistyöhankkeet

Aasia-ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen tärkeiksi katsottujen Aasian kohdealueiden kanssa, jotka voivat vaihdella vuosittain. Aiemmilla hakukierroksilla yhteistyöhön kiinalaisten ja intialaisten korkeakoulujen kanssa, mutta vuoden 2017 hakukierroksen yhteistyömaat vaihtuvat Japaniin ja Etelä-Koreaan.

Aasia-ohjelman hakuwebinaarin esitys 7.4.2017

Ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka voivat liittyä yhteen tai useampiin seuraavista yhteistyömuodoista:

 • Yhteiset opintojaksot/kurssit
 • Opetussuunnitelmayhteistyö
 • Yhteis-/kaksoistutkinnot
 • Työelämäyhteistyö
 • Liikkuvuus - korkeakoulujen välinen opettaja-, henkilökunta-, opiskelija- ja/tai harjoittelijavaihto

Tuki on tarkoitettu siemenrahaksi, joka sallii käynnistää alkuvaiheen lupaavia tai uudentyyppisiä aloitteita korkeakoulujen välillä. Rahoituksella voidaan myös syventää korkeakoulujen välistä yhteistyötä kattamaan uusia aloja tai toimintamuotoja. Tarkoitus ei ole tukea alustavia tunnusteluja kuten valmistelevia vierailuja.

Yksittäiselle hankkeelle voi saada tukea enintään 50 000. Molempia maita koskevissa valinnoissa hankkeille on eduksi, että aasialaiset partnerit osallistuvat hankkeiden kustannuksiin.

Hakukierroksella 2017 enimmäismäärä tukea myönnetään ainoastaan sellaisille hankkeille, joissa on mukana useita suomalaisia korkeakouluja.

 • Japania ja Etelä-Koreaa koskeva haku päättyi perjantaina 19.5.2017 (postileiman päiväys).

Hakuun liittyvät dokumentit

Aasia-ohjelman hanketukea hakee ja hakemusta koordinoi suomalainen korkeakoulu. Hakemus koostuu hankesuunnitelmasta, perustietolomakkeesta ja ulkomaisten kumppanikorkeakoulujen sitoumuskirjeistä.

Hakudokumentit:

 1. Hakukuulutus 2017: Japani ja Etelä-Korea (pdf)
 2. Hankesuunnitelma, joka allekirjoitetaan ja lähetetään postitse (doc)
 3. Perustietolomake, joka täytetään ja lähetetään webropolin kautta Tiedoksi kopio perustietolomakkeen kysymyksistä (pdf)

Short summary in English

For detailed information on Call, please read the Call for Applications.

Application documents

The Asia Programme provides funding for projects concerning education cooperation between higher education institutions in Asia deemed to be particularly important to Finland, in 2017 Japan and South Korea.

 • The application round closed on Friday, 19.5.2017 (post office date stamp).

In 2017, grants are awarded for cooperation between Finnish higher education institutions or their units/department with Japanese or South Korean higher education institutions. For detailed information on applying, please refer to the application documents:

 1. Call for Applications 2017, Japan and South Korea (pdf)
 2. Project plan, which needs to be signed and send via post (doc)
 3. Basic information of the project; to be filled in and send via webropol A copy of the questions in Webropol form; basic information of the project (pdf).