Hakijalle

Koulutusyhteistyöhankkeet

Aasia-ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen tärkeiksi katsottujen Aasian kohdealueiden kanssa, jotka voivat vaihdella vuosittain. Vuoden 2018 hakukierroksen yhteistyömaat ovat Japani ja Etelä-Korea.

Ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka voivat liittyä yhteen tai useisiin seuraavista yhteistyömuodoista:

  • Yhteiset opintojaksot/kurssit
  • Opetussuunnitelmayhteistyö
  • Yhteis-/kaksoistutkinnot
  • Työelämäyhteistyö
  • Liikkuvuus - korkeakoulujen välinen opettaja-, henkilökunta-, opiskelija- ja/tai harjoittelijavaihto

Tuki on tarkoitettu siemenrahaksi, joka sallii käynnistää alkuvaiheen lupaavia tai uudentyyppisiä aloitteita korkeakoulujen välillä. Rahoituksella voidaan myös syventää korkeakoulujen välistä yhteistyötä kattamaan uusia aloja tai toimintamuotoja. Tarkoitus ei ole tukea alustavia tunnusteluja kuten valmistelevia vierailuja.

Yksittäiselle hankkeelle voi saada tukea enintään 50 000 €. Molempia maita koskevissa valinnoissa hankkeille on eduksi, että aasialaiset partnerit osallistuvat hankkeiden kustannuksiin.

Hakukierroksella 2018 enimmäismäärä tukea myönnetään ainoastaan sellaisille hankkeille, joissa mukana on useita suomalaisia korkeakouluja.

  • Japania ja Etelä-Koreaa koskeva haku päättyy perjantaina 25.5.2018.

Hakuneuvontawebinaarin esitys 3.5.2018 (pdf)

Video hakuneuvontawebinaarista 3.5.2018

Hakuun liittyvät dokumentit

Hakemus liitteineen (hankesuunnitelma ja sitoumuskirjeet) jätetään Opetushallituksen sähköisen valtionapu -järjestelmän kautta.

Hakudokumentit:

1. Hakutiedote 2018: Japani ja Etelä-Korea (pdf)

2. Hakemuksen perustiedot täytetään Opetushallituksen sähköisen valtionapu -järjestelmän kautta. Linkki valtionapu -järjestelmään:

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/151/

Hakemuslomakkeeseen täytettävät kysymykset mallina (pdf).

3. Hankesuunnitelma, joka liitetään hakemukseen valtionapu -järjestelmässä.


Short summary in English

For detailed information on Call, please read the Call for Applications.

Application documents

The Asia Programme provides funding for projects concerning education cooperation between higher education institutions in Asia deemed to be particularly important to Finland, in 2018 Japan and South Korea.

  • The application round closes on Friday, 25.5.2018.

In 2018, grants are awarded for cooperation between Finnish higher education institutions or their units/department with Japanese or South Korean higher education institutions. For detailed information on applying, please refer to the application documents:

1. Call for Applications 2018

2. Basic information of the project, to be filled in and send via the electronic service. Link to the electronic service:

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/151/

A sample of the questions (pdf).

3. Project plan, which needs to be attached to the application in the electronic service.