Aasia-ohjelman tuloksia 2013

Vuoden 2013 hakukierroksella Aasia-ohjelmasta myönnettiin apurahaa 300 000 euroa. Hankehakemuksia jätettiin yhteensä 25 kappaletta, joista kahdeksan sai tukea. Hankkeissa näkyi kautta linjan kiinnostusta yhteisten opintojaksojen (joissain tapauksissa myös yhteis- ja kaksoistutkintoja) suunnitteluun ja rakentamiseen. Valtaosaan hankkeista sisältyi myös pienimuotoista opiskelijavaihtoa. Hankkeiden teemat ja/tai alat liittyvät muun muassa sosiaaliseen mediaan, vihreään talouteen, Euroopan ja Kiinan välisiin suhteisiin, design-lähtöiseen innovointiin ja yrittäjyyteen sekä sosiaalityöhön ja hoitotieteisiin

Hankkeiden loppuraportissaan kirjoittamat yhteenvedot: