Aasia-ohjelman tuloksia 2014


Vuoden 2014 hakukierroksella tuettiin hankkeita 422 000 eurolla. Hakemuksia vastaanotettiin kaikkiaan 30, joista kymmenen sai rahoitusta. Rahoitetuissa hankkeissa yleisiä teemoja olivat opetussuunnitelmayhteistyö ja yhteisten opintojaksojen suunnittelu. Valtaosa hankkeista sisälsi opiskelijaliikkuvuutta ja lähes puolet työelämäyhteistyötä.

Yksittäisten hankkeiden tiedot:

Hankkeiden loppuraportissaan kirjoittamat yhteenvedot: