Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -infotilaisuus verkossa 3.12.2013 ja 10.12.2013

Cimon ammatillisen koulutuksen yksikkö järjesti joulukuussa 2013 kaksi Erasmus+ -infotilaisuutta verkossa. Tilaisuudet järjestettiin 3.12.2013 ja 10.12.2013.

Tilaisuuksissa käsiteltiin Erasmus+ -ohjelmaa yleisesti sekä esiteltiin, millaisia mahdollisuuksia ammatillisella koulutuksella on uudessa ohjelmassa. Tilaisuuksissa kerrottiin myös ammatillisen koulutuksen kansainvälisistä hankkeista sekä keskusteltiin ja ideoitiin, miten uutta ohjelmaa voi hyödyntää oman organisaation kehittämisessä.

Esitykset

Vuoden 2014 alusta käynnistyvä Erasmus+ yhdistää nykyiset EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman (LLP), EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää korkeakoulutusyhteistyötä tukevat ohjelmat sekä Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman. Mukana on ensimmäistä kertaa myös liikunta-ala. Uusi ohjelma takaa jatkuvuuden eurooppalaiselle koulutus- ja nuorisoyhteistyölle.