Ammatillisen koulutuksen kansainväliSYYSpäivät 4.-5.11.2014 Joensuussa

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä oppilaitoksineen järjesti yhteistyössä Opetushallituksen ja CIMOn kanssa Ammatillisen Koulutuksen KansainväliSYYSpäivät 4. - 5.11.2014 Joensuussa.

Kansainvälisyyspäivien materiaalit Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän verkkosivuilla: http://www.pkky.fi/pkky/ajankohtaista/Sivut/kansainvalisyyspv.aspx