ECVET är här - är Du beredd? -seminariet i Helsingfors

I samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och de nationella ECVET Experterna arrangerar CIMO en serie seminarier med temat ECVET. Tillfällena genomför inom ramen för CIMOs nationella ECVET Expert -verksamhet.

Torsdagen 10.10.2013 arrangerades ett svenskspråkigt seminarium vid Arcada i Helsingfors.

Information om ECVET och ECVET Expert-verksamheten:

Det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) ska enligt utvecklingsplanen (Kesu), Utbildning och forskning 2011-2016, införas inom alla examina år 2014. Syftet är att främja mobiliteten både studerande inom yrkesutbildning som utexaminerade samt utvecklingen av den europeiska arbetsmarknaden. För mer information: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuksen_koeoepenhamina-prosessi/ecvet.html?lang=sv

ECVET Expert -verksamheten inleddes av Europeiska kommissionen år 2012 och stöder den nationella implementeringen. Denna verksamhet genomförs i 24 andra europeiska länder. CIMO ansvarar för den finländska ECVET Expert-verksamheten i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Dessutom fungerar Utbildningsstyrelsen som en ECVET- kontaktpunkt, vars ansvar är det nationella genomförandet av ECVET. För mer information: http://www.cimo.fi/perspektiv/internationellt_samarbete/kopenhamnsprocessen/ecvet_expert/verksamheten