ECVET tulee, oletko valmis! -seminaari Savonlinnassa 28.10.2013

CIMO järjestää syksyllä 2013 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja kansallisten ECVET Experttien kanssa sarjan seminaareja oppilaitosväelle teemalla ECVET tulee, oletko valmis! Tilaisuudet ovat osa CIMOn koordinoimaa kansallista ECVET Expert -toimintoa.

28.10.2013 Savonlinna, ohjelma

Esitykset

Lisätietoja ECVETistä ja ECVET Expert -toiminnosta

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) on linjattu Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 kehittämissuunnitelmassa (KESU) otettavaksi käyttöön kaikissa tutkinnoissa vuonna 2014. Tavoitteena on ammatillisessa koulutuksessa olevien ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuuden edistäminen sekä eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittyminen.

Lisätietoja: www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuksen_koeoepenhamina-prosessi/ecvet.html

ECVET Expert -toiminto on Euroopan komission vuonna 2012 käynnistämä toiminto, jolla tuetaan ECVETin toimeenpanoa kansallisesti. Toimintoa toteuttaa myös 24 muuta Euroopan maata. Suomen ECVET Expert -toiminnosta vastaa CIMO yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. Lisäksi Suomessa toimii myös Opetushallituksessa ECVET -yhteyspiste, jonka tehtävänä on ECVETin kansallinen toimeenpano

Lisätietoja: www.cimo.fi/ecvet-expert