Erasmus+ TEMAATTINEN SEMINAARI 30.10.2017 Tampereella

"Työelämäyhteistyötä kansainvälisesti"

Seminaarissa kuultiin kuinka työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työelämäyhteistyön käytänteitä Suomessa ja ulkomailla on kehitetty. Mikä on toiminut hyvin? Mitä kannattaa välttää? Mitä uusia ideoita tästä voisi poimia?

Seminaarissa kerrottiin myös Erasmus+ -ohjelman rahoitusmahdollisuuksista hakukierroksella 2018.

Seminaari oli suunnattu kaikille työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajille ja kehittäjille sekä ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan parissa työskenteleville.

Paikka: Tredu, Santalahdentien kampus
Santalahdentie 10, 33230 Tampere

Järjestäjätahot Opetushallitus ja Tredu

Tilaisuuden materiaalit:

Lisätietoja: Sari Turunen-Zwinger etunimi.sukunimi@oph.fi