Kansainvälistymisen hyödyt näkyväksi – Ammatillisen koulutuksen temaattisten seminaarien sarja syksyllä 2015

CIMO järjestää yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa neljä temaattista seminaaria syksyllä 2015. Seminaarien tarkoituksena on tuoda yhteen LLP/Leonardo-ohjelman ja Erasmus+ -ohjelman eri hanketyyppejä ja toimijoita, jakaa kokemuksia ja levittää tuloksia tietyn aihealueen ympärillä. Seminaareissa voidaan hakea ratkaisua ja hyviä käytäntöjä yhteisiin haasteisiin ja kehittämiskohteisiin. Käytännöt voivat olla konkreettisia tuotteita, menetelmiä, toimintamalleja, prosesseja jne.

22.- 23.9.2015 Kokkola: Work based learning - Dissemination of good practices, KPEDUn ja CIMOn temaattinen seminaari

Esitykset

1.10.2015 Jyväskylä: Kansainvälisesti taitava henkilöstö ammatillisen koulutuksen monimuotoisuuden vahvistajana, JAOn ja CIMOn temaattinen seminaari

Esitykset

Muut materiaalit

17.11.2015 Oulu: Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla, OSAOn ja CIMOn temaattinen seminaari

Esitykset

Muut materiaalit

19.11.2015 Espoo: Valmennuksella huippusuoritukseen ulkomaantyössäoppimisjaksolla!

Esitykset

Muut materiaalit