Koulutus LLP-ohjelman keskitettyjen toimintojen hakijoille 22.11.2012

Mitkä asiat ratkaisevat hanketuen saajat LLP:n keskitetyissä toiminnoissa?

Koulutuksen tarkoituksena oli antaa realistinen kuva siitä, miten Elinikäisen oppimisen ohjelman (LLP) -projektihakemukset arvioidaan ja mihin asioihin arvioijat erityisesti kiinnittävät huomiota. Hakemusten arviointiprosessin tunteminen auttaa laatimaan kilpailukykyisen hakemuksen. Koulutus sisälsi käytännönläheisiä vinkkejä sekä menestystekijöistä että tyypillisistä sudenkuopista. Koulutuksen tarkoituksena oli myös kannustaa suomalaisia aktiivisemmin hakeutumaan LLP-projektien koordinaattoriksi.

Koulutus oli suunnattu kaikille niille, jotka valmistelevat projektihakemusta hakukierroksen 2013 LLP-ohjelman keskitettyihin toimiin (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Poikittaisohjelma).

Kouluttajina toimivat Harri Lappalainen ja Jari Alanko Hanketaito Oy:stä. Molemmilla on pitkäaikainen kokemus LLP-projektien valmistelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Harri ja Jari ovat lisäksi toimineet tällä ohjelmakaudella hakemusten arvioijina Brysselissä useilla LLP-ohjelman hakukierroksilla. Jari toimii lisäksi aikuiskoulutuksen aluetiedottajana.

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Esitys Miten valitaan EU-tuen saajat LLP-ohjelmassa (pdf)

Keskitettyjen toimintojen hakuajat ovat 31.1.2013 (Comenius, Erasmus, Leonardo ja Grundtvig) ja 28.2.2013 (poikittaisohjelma).

Lisätietoja: