Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle

CIMO on vuodesta 2011 järjestänyt kv-strategiakoulutuksia, joihin on osallistunut noin 70 koulutuksenjärjestäjää. Alkuvuodesta 2016 julkaisu CIMOn kv-strategiaselvitys osoittaa, että kansainvälisen toiminnan strategisessa suunnittelussa ollaan edistytty. Strategiatyössä ei kuitenkaan ole kyse vain strategian laatimisesta, vaan myös prosessista ja arjen toiminnasta, jossa keskeisenä on strategian uudistuminen ja sen virkeänä pitäminen.

CIMOn järjesti kv-strategian virkistyspäivään ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016 Helsingissä. Päivän aikana pohdittiin erityisesti kv-strategian uudistumista ja toiminnallistamista.

Julkaisu

Esitykset

Muut materiaalit