Katso myös

Kielikurssiapurahat ulkomaille

Apurahaviranomaisia eri maissa

Muualla CIMOn palveluissa

Maatieto.net
Tietoa eri maista ja niiden apurahaohjelmista

Apurahaa opiskeluun?
Maailmalle.net

jatko_op_maakohtaiset_apur560x262pxSH.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Maakohtaiset apurahat

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tutkijat voivat hakea Opetushallituksen kautta apurahoja opintoihin ja tutkimustyöhön Japanissa, Kiinassa ja Meksikossa.

Hakuprosessi, apurahakausien pituudet ja hakuajat vaihtelevat maittain. Apurahaa haetaan Opetushallituksen kautta, mutta lopullisen päätöksen tekee aina kyseisen maan viranomainen.

Maakohtaiset apurahat perustuvat Suomen hallituksen solmimiin kulttuurisopimuksiin, kulttuurivaihto-ohjelmiin ja kahdenkeskisiin stipendivaihto-ohjelmiin.

Hakutiedot saadaan eri maista eri aikaan. Vuoden 2017 hakuajat ajoittuvat samoille kuukausille kuin vuonna 2016. Kunkin maan hakutiedot päivitetään viimeistään 2 viikkoa ennen hakuajan päättymistä.

Hakuehdot, aikataulut sekä hakulomakkeet

Hakuajat vuonna 2017 Maa
28.2.2017 Japani
1.4.2017 Kiina
23.9.2016 (ei vahvistettu) Meksiko