Katso myös

Kielikurssiapurahat ulkomaille

Apurahaviranomaisia eri maissa

Muualla CIMOn palveluissa

Maatieto.net
Tietoa eri maista ja niiden apurahaohjelmista

Apurahaa opiskeluun?
Maailmalle.net

jatko_op_maakohtaiset_apur560x262pxSH.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Maakohtaiset apurahat

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tutkijat voivat hakea CIMOn kautta apurahoja opintoihin ja tutkimustyöhön Japanissa, Kiinassa ja Meksikossa.

Hakuprosessi, apurahakausien pituudet ja hakuajat vaihtelevat maittain. Apurahaa haetaan CIMOn kautta, mutta lopullisen päätöksen tekee aina kyseisen maan viranomainen.

Maakohtaiset apurahat perustuvat Suomen hallituksen solmimiin kulttuurisopimuksiin, kulttuurivaihto-ohjelmiin ja kahdenkeskisiin stipendivaihto-ohjelmiin.

Hakutiedot saadaan eri maista eri aikaan. Vuoden 2016 hakuajat ajoittuvat samoille kuukausille kuin vuonna 2015. Kunkin maan hakutiedot päivitetään viimeistään 2 viikkoa ennen hakuajan päättymistä.

Hakuehdot, aikataulut sekä hakulomakkeet

Hakuajat vuonna 2016 Maa
29.2.2016 Japani
11.4.2016 Kiina
14.8.2015 (ilmoitetaan myöhemmin) Meksiko