Soittolistalla Vaihdosta duuniin -tapahtuman 4.3.2016 haastatteluja.

Venäjän valtion apurahat

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus avustaa Venäjän valtion apurahojen haussa.

Apurahat on tarkoitettu:

 • Suomen kansalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville Venäjän kansalaisille
 • koko tutkinnon suorittamiseen eri aloilla
 • venäläisissä valtion yliopistoissa ja korkeakouluissa
 • eri alueiden kaupungeissa Venäjällä.

Huom! Mikäli henkilöllä on pysyvä rekisteröinti osoitteeseen Venäjällä, hän ei ole oikeutettu Venäjän valtion apurahaan. Henkilöt, joilla ei ole Suomen tai Venäjän kansalaisuutta, eivät voi hakea apurahapaikkaa Suomen kautta.

Opiskelu Venäjän valtion apurahalla

Apuraha tarkoittaa

 • opiskelupaikkaa
 • vapautusta lukukausimaksusta
 • kuukausittaista apurahaa, joka on samansuuruinen kuin venäläisillä opiskelijoilla
 • majoituksen opiskelija-asuntolassa venäläisille opiskelijoille määrätyin ehdoin

Apurahan avulla voi

Suorittaa koko tutkinnon Venäjällä: Bachelor-tutkinto (Bakalavriat, alempi korkeakoulutukinto), Specialist-tutkinnon (Spetsialitet, ylempi korkeakoulututkinto), Master-tason tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) sekä myös ns. lyhytaikaisen harjoittelujakson – Stazhirovkan (taidealat).

 • Joillakin aloilla voi olla rajoituksia apurahojen määrässä. Lopullisen päätöksen tekee Venäjän opetus- ja tiedeministeriö.
 • Jos hakija ei osaa venäjää, opiskellaan kieltä yliopiston valmistavassa tiedekunnassa ensimmäinen lukuvuosi. Samalla perehdytään alaan, jolla tutkinto aiotaan suorittaa. Menestyksekkäästi suoritetun valmistavan vuoden jälkeen on mahdollisuus jatkaa alan tutkinto-opintoja.
 • Toivomukset sopivasta korkeakoulusta pyritään ottamaan huomioon. Lopullisen päätöksen tekevät kuitenkin Venäjän viranomaiset.
 • Myös abiturientit voivat hakea apurahapaikkaa.

Yhteyshenkilö

Marija Kalasnikova, Venäjän tiede ja kulttuurikeskus

rusfinstudy(at)gmail.com, puh. 09 4360 0436