Apurahapaikan saajalle

Apurahan saaja

  • vapautuu lukukausimaksuista Venäjällä.
  • Venäjän viranomaisten maksama kuukausiapuraha on saman suuruinen kuin venäläisillä opiskelijoilla, n. 1100 ruplaa perustutkinto-opiskelijoille.
  • Apurahan saajien on käytävä oppitunneilla ja suoritettava tentit tenttikaudella.

Lisäksi kannattaa itse selvittää mahdollisuutensa muihin apurahoihin.

Venäjän viranomaiset järjestävät stipendiaateille majoituksen opiskelija-asuntolassa. Hinta on sama, jonka venäläiset opiskelijat kulloinkin maksavat.

Venäjän opetus- ja tiedeministeriö vaatii, että passin on oltava voimassa vähintään 18 kk viisumin voimassaolon alkamisesta.

Vakuutukset:

  • Sairaus-, tapaturma- ja matkavakuutus hankitaan Suomesta ja niiden on oltava voimassa koko Venäjällä oleskelun ajan.
  • Vakuutukset vaaditaan jo opiskeluviisumin saamiseksi.
  • Yleensä on otettava myös Venäläisen korkeakoulun oma vakuutus, joka tarvitaan mm. opiskelijaksi rekisteröitymistä varten.
  • Vakuutuksen hinta vaihtelee korkeakouluittain.

Apurahapäätöksen ja viisumikutsun tultua haetaan opiskeluviisumia Venäjän viisumikeskuksesta Suomessa.

Ohjeistus opiskeluviisumin hankkimiseksi (pdf)