Opiskelu Venäjän valtion apurahalla

Lukukaudet Venäläisissä yliopistoissa alkavat syyskuun ja helmikuun alkupäivinä.

Apurahan avulla voi

1. Suorittaa koko tutkinnon Venäjällä: Bachelor-tutkinto (Bakalavriat, alempi korkeakoulutukinto) tai Specialist-tutkinnon (Spetsialitet)

  • Joillakin aloilla voi olla rajoituksia apurahojen määrässä (lääketiede 2 paikkaa).
  • Jos hakija ei osaa venäjää, opiskellaan kieltä yliopiston valmistavassa tiedekunnassa ensimmäinen lukuvuosi. Samalla perehdytään alaan, jolla tutkinto aiotaan suorittaa.
  • Menestyksekkäästi suoritetun valmistavan vuoden jälkeen on mahdollisuus jatkaa alan tutkinto-opintoja. Toivomukset sopivasta korkeakoulusta pyritään ottamaan huomioon. Lopullisen päätöksen tekevät kuitenkin Venäjän viranomaiset.
  • Myös abiturientit voivat hakea apurahaa.

2. Opiskella venäjän kieltä: suomalaiset yliopistoissa venäjää opiskelevat filologit voivat hakea kieliharjoittelupaikkoja (stazhirovka po russkomu jazyku).