cimo_fellowships560_262pxSH.jpg

Kuva: Satu Haavisto

EDUFI Fellowship

EDUFI Fellowship -apurahaohjelman (aiemmin CIMO Fellowship) tarkoituksena on lisätä sekä tukea tutkimuksen ja opetuksen kansainvälistymistä ja yhteyksien rakentamista suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen välillä.

Apurahat on tarkoitettu

  • maisteritasoisen tutkinnon suorittaneille ulkomaisille jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille pääsääntöisesti väitöskirjan alkuvaiheeseen
  • jatko-opintoihin sekä tutkimus- ja opetusyhteistyöhön suomalaisissa yliopistoissa
  • ensisijaisesti sellaisille Suomeen kutsuttaville jatko-opiskelijoille, jotka tulevat tekemään suomalaiseen yliopistoon koko väitöskirjaa tai kaksoistutkintoa. Muualle kuin suomalaiseen yliopistoon väitöskirjaa tekevien jatko-opiskelijoiden vierailuille voidaan myöntää rahoitusta vain mikäli yhteistyölle on erityisen hyvät perustelut (ks. tarkemmin hakuohje).
  • Suomessa ennen apurahan hakuhetkeä korkeintaan 1 vuoden olleille
  • Huom. Väitöskirjatyön jälkeistä tutkimusta ei rahoiteta.

Apurahaa voivat hakea suomalaisten yliopistojen laitosten edustajat, jotka toimivat stipendiaatin isäntinä ja sitoutuvat hänen kanssaan yhteisiin tavoitteisiin. Isäntä tarjoaa työskentelytilat ja -välineet nuoren tutkijan käyttöön ja valvoo tutkimustyötä.

Apurahaa voidaan hakea kaikkien ulkomaiden kansalaisille ja kaikille tieteenaloille. Apurahapäätöksiä tehtäessä painottuvat alueellisesti Opetushallituksen strategian mukaisesti Venäjä, Kiina, Intia, Chile, Brasilia ja Pohjois-Amerikka.

Apurahan hakuaika on jatkuva. Apurahan suuruus on 1 500 €/kk ja apurahakauden kesto on 3–12 kk.

Isäntälaitos vastaa kaikista käytännön järjestelyistä, kuten stipendiaatin maahantuloon liittyvistä asioista ja majoituksen järjestämisestä.

Hakijalle

EDUFI Fellowship -apuraha myönnetään suomalaisen yliopiston laitokselle. Yliopisto maksaa apurahan stipendiaatille henkilökohtaisena apurahana ja laskuttaa Opetushallitusta viimeistään yhden kuukauden kuluttua apurahakauden päättymisestä.

Apurahahakemus jätetään vähintään viisi kuukautta ennen suunnitellun apurahakauden alkua. Opetushallitus tekee päätöksen noin kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Stipendiaatti tarvitsee viisumi-/oleskelulupahakemuksen liitteeksi isäntälaitoksen kutsukirjeen sekä kopion apurahapäätöksestä, jonka Opetushallitus lähettää laitokselle.

Apuraha on tarkoitettu stipendiaatin elinkustannuksiin Suomessa. Opetushallitus ei maksa erillistä asumislisää tai osallistu matkoista, viisumista/oleskeluluvasta tai vakuutuksista syntyviin kuluihin.

Apurahakaudelle (3–12 kk) voidaan myöntää jatkoaikaa vain poikkeustapauksissa. Alle 3 kuukauden mittaisia vierailuja ei avusteta.

Hakuohje ja -lomake

Apurahaa haetaan EDUFI Fellowship -hakulomakkeella, jonka voi täyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakulomakkeessa on mukana täyttöohje sekä lista tarvittavista liitteistä.

Hakulomake postitetaan Opetushallitukseen kahtena kappaleena osoitteella

Opetushallitus
EDUFI Fellowship
PL 380
00531 HELSINKI

EDUFI Fellowship -apurahojen hakuohje ja -lomake (doc)

Raportointi

Apurahan saaneen laitoksen edustaja laatii Opetushallitukselle raportin, jossa selvitetään apurahojen vaikuttavuutta raportoimalla kauden keskeiset tulokset ja arvioimalla, kuinka hyvin apurahakaudelle asetetut tavoitteet on saavutettu.

Raportti jätetään sähköistä lomaketta käyttäen:
EDUFI Fellowship -apurahojen vaikuttavuus

Tietosuojasta

Lue lisää tietosuojaan liittyvistä käytännöistä Opetushallituksessa: Tietosuojakäytäntö Opetushallituksessa

Lisätietoja

Sähköposti:etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Päivi Jokinen
puh. +358 295 338 518

Marjaana Kopperi
puh. +358 295 338 553

Tarja Mäkelä
puh. +358 295 338 556