Esteettömyystuki jatko-opiskelu- ja tutkimusapurahoissa Suomeen

Vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve ei ole este osallistumiselle.

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan jatko-opiskelu tai tutkimus Suomessa silloin, kun jokin erityistarve aiheuttaa tälle ajanjaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai jatko-opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin kuten oppimateriaaleihin.

Kenelle?

Tuen saannin ehtona on, että hakija on saanut Opetushallituksen jatko-opiskelu- ja tutkimusapurahan Suomeen.

Miten esteettömyystukea haetaan?

Hakuaika on jatkuva, mutta tukea kannattaa hakea heti kun apuraha on varmistunut.

Hakijana on EDUFI Fellowhip -apurahoissa suomalainen korkeakoulu, EDUFI Winter School - ja Finnish Government Scholarship Pool -apurahoissa apurahan saaja itse.

Koska tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, myönnettävä tukisumma päätetään Opetushallituksessa aina tapauskohtaisesti. Tuki maksetaan hakijalle.

Valmistautuminen

Valmistelut kannattaa aloittaa heti kun apuraha on varmistunut. Tiedonhankinta ja erityisjärjestelyiden varmistaminen voivat viedä aikaa.

Tarkistuslista apuna

Opetushallitus on tuottanut Esteettömyyden ja kansainvälisen opiskelijavaihdon tarkistuslistan yhdessä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -verkoston kanssa. Listasta voi olla hyötyä myös jatko-opiskelijana tai tutkijana Suomeen saapuvalle sekä tämän yliopistolle Suomessa.

Lisätietoa saa myös Opetushallituksesta ohjelmista vastaavilta henkilöiltä.

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto – tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille (doc)

Accessibility and International Student Mobility – a Check List (pdf)

Esteettömyystuen hakulomake (doc)

Esteettömyystuen hakulomake englanniksi (doc) - tulossa