Erasmus+ -ohjelma (2014-2020)

Koulujen Comenius-blogi

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Comenius – Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma kouluille 2007-2013

Tämä ohjelma on päättynyt vuonna.
Uusi ohjelma on Erasmus+ (2013-2020)

Nämä sivut sisältävät tietoa vuonna 2013 päättyneestä LLP-ohjelmasta. Sivujen tiedot koskevat vuoden 2013 loppuun mennessä myönnettyjä tukia.
Vuonna 2014 käynnistyneen Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) tiedot löydät CIMOn Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle -verkkosivuilta.

Comenius-ohjelman avulla tuetaan eurooppalaisten koulujen yhteistyötä ja niiden välistä oppilas- ja henkilökuntavaihto.

Ohjelman tavoitteena on auttaa nuoria ja opetushenkilöstöä ymmärtämään Euroopan kulttuurien ja kielten monimuotoisuutta sekä näiden arvoa. Ohjelma auttaa nuoria saavuttamaan henkilökohtaisen kehittymisen, työllistymisen ja aktiivisen kansalaisuuden edellyttämät perustiedot ja taidot.

Comenius-ohjelma on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Comenius-ohjelma on suunnattu kaikille yleissivistävänkoulutuksen parissa toimiville organisaatioille:

 • Päiväkodit ja esikoulut
 • Peruskoulut
 • Lukiot
 • Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset
 • Erityiskoulut
 • Taiteen perusopetuksen oppilaitokset
 • Regio-hankkeet myös kunnille, koulutuskuntayhtymille, aluehallintavirastoille (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY)

Korkeakouluille ja korkeakouluopiskelijoille on tarjolla osallistumismahdollisuuksia apulaisopettajaharjoitteluohjelmassa ja keskitetyissä hankkeissa.

Yksittäiset opettajat tai opiskelijat voivat hakea apurahaa seuraavista toiminnoista:

 • Opetushenkilöstön täydennyskoulutus
 • Apulaisopettajaharjoittelu

Comenius-ohjelmasta myönnetään tukea yksilölliseen liikkuvuuteen ja pitkäkestoisiin hankkeisiin.

Lomakkeentäyttöohjevideo

Comenius-ohjelmassa mukana olevat maat

 • EU-maat (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšhekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • ETA/Efta -maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein
 • Ehdokasmaa: Turkki
 • Sveitsi
 • ja rajoitetusti Makedonia (Makedonialaiset voivat osallistua LLP-maassa, esim. Suomessa, järjestettävään täydennyskoulutukseen)

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat

 • liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa
 • koulujen välisen yhteistyön lisääminen ja laadun parantaminen
 • vieraiden nykykielten opiskeluun kannustaminen
 • tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien, elinikäiseen oppimiseen sovellettavien innovatiivisten sisältöjen, palveluiden, menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen
 • opettajankoulutuksen laadun parantaminen ja sen eurooppalaisen ulottuvuuden edistäminen
 • pedagogisten menetelmien ja koulun hallinnon kehittäminen