Katso myös

CIMO on mukana temaattisissa verkostoissa. Tutustu verkostojen teemoihin ja toimintaan.

Muualla verkossa

Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelman sivut

Elinikäisen oppimisen ohjelman yhteisten tilaisuuksien materiaalit

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

llp_aloituskuvaksi.jpg

Kuva: Satu Haavisto

EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma

Tämä ohjelma on päättynyt vuonna 2013.
Uusi ohjelma on Erasmus+ (2013-2020)

EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman (Lifelong Learning Programme, LLP) kohderyhmänä ovat oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi opettajat, kouluttajat ja muu opetushenkilökunta sekä muut koulutuksen parissa toimivat organisaatiot ja tahot.

Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelman sivut

Alaohjelmat eri koulutusaloille

Ohjelman muodostavat 4 koulutusalakohtaista alaohjelmaa, poikittaisohjelma ja Jean Monnet -ohjelma:

Alaohjelma Koulutusala Osuus budjetista
Comenius Kouluopetus väh. 15 %
Erasmus Korkea-asteen koulutus väh. 45 %
Leonardo da Vinci Ammatillinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus väh. 25 %
Grundtvig Aikuiskoulutus väh. 4 %

Poikittaisohjelman tavoitteena on edistää eurooppalaista yhteistyötä, joka kattaa vähintään kaksi elinikäisen oppimisen ohjelman kohderyhmää. Sen osuus Elinikäisen oppimisen ohjelman kokonaisbudjetista on vähintään 5 %.

Jean Monnet -ohjelman tukee Euroopan yhdentymistä koskevaa tutkimusta sekä koulutusalan yhteisön tasolla toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä. Jean Monnet -ohjelman osuus Elinikäisen oppimisen ohjelman kokonaisbudjetista on vähintään 2 %.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on tukea koulutusjärjestelmien välistä vaihtoa ja yhteistyötä sekä edistää elinikäisen oppimisen avulla yhteisön kehittymistä osaamisyhteiskunnaksi. Lisätietoa ohjelman tavoitteista löytyy ohjelmapäätöksestä.

Ohjelmapäätös (suomeksi)

Ohjelman budjetti ja hallinnointi

Elinikäisen oppimisen ohjelman kokonaisbudjetti ohjelmakaudelle 2007–2013 on lähes 7 miljardia euroa. 80 % ohjelman budjetista hallinnoidaan kansallisesti. Suomessa ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO.

Keskitettyjä hankkeita hallinnoi Euroopan komissio

Keskitetyt hankkeet ovat yhteistyöhankkeita, joissa kehitetään konkreettisia ja innovatiivisia tuotteita ja työkaluja Euroopan laajuiseen käyttöön.

Keskitetyissä hankkeissa kansalliset toimistot antavat hakuneuvontaa mutta eivät osallistu muuhun toimintaan. Hankkeiden hakuprosessista ja toimeenpanosta vastaa Euroopan komission alainen Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA.

EACEAn sivut komission verkkopalvelussa

Tiedot Elinikäisen oppimisen ohjelmasta rahoitetuista hankkeista on kerätty tietokantoihin

ADAM-tietokannasta löytyy tietoa ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelmasta rahoitetuista hankkeista ja niiden tuloksista.

Adam-tietokannan logo

EST-tietokantaan on kerätty tiedot kaikista Comenius-, Grundtvig- ja Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeista ja niiden tuloksista.

EST-tietokannan logo

EVE-tietokantaan on koottu Elinikäisen oppimisen ohjelman kaikkien alaohjelmien sekä Kulttuuri- ja Youth in Action -ohjelmien tuloksia.

EVE-tietokannan logo

05.09.2014

Nuorisotiedotuskampanja "Time to Move" käynnistyy 22.9.2014

Eurooppalainen nuorisotiedotusverkosto Eurodesk on luonut nuorille suunnatun kampanjan nimeltä Time to Move. Syys-lokakuussa järjestettävän kampanjan viesti nuorille on, että nuoruus on parasta aikaa toteuttaa kansainvälisyyteen ja matkustamiseen liittyviä haaveita. Kampanjan aikana nuorille kerrotaan, kuinka maailmalle pääsee eri elämänvaiheissa, mistä saa kansainvälistymiseen tarvittavaa tietoa ja miten EU tukee nuorten liikkuvuutta.

CIMO ja Eurodesk kutsuvat kaikki nuorille tietoa ja neuvontaa tarjoavat tahot kautta Suomen mukaan kampanjoimaan!

Kampanjan suomenkielinen infotilaisuus järjestetään verkossa maanantaina 8.9.2014 klo 11-12. Infotilaisuus tallennetaan, joten sen voi katsoa myös jälkikäteen.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kampanjasta ovat saatavilla CIMOn verkkosivuilla osoitteessa http://www.cimo.fi/palvelut/eurodesk/timetomove.