Logot ja viestintäohjeet hankkeille

Elinikäisen oppimisen ohjelmasta rahoitetun hankkeen toteuttajan on huolehdittava siitä, että hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja näkyvästi. Tiedottaminen on tärkeää hankkeen toiminnan ja tulosten levittämiseksi. Lisäksi se on yksi edellytys rahoituksen saamiselle.

EU-rahoituksen näkyvyyttä ja hankkeiden tiedottamista koskevat velvoitteet on määritelty Euroopan komission alaisen toimeenpanoviraston (EACEA) ja hankkeen välisessä sopimuksessa.

Hanke viestii toiminnastaan myös esimerkiksi julkaisuissa, lehdissä, radiossa, televisiossa, verkkopalveluissa, lehti-ilmoituksissa, esitteissä, kutsuissa ja lomakkeissa. Tämä on hankeviestintää.

Mitä ja kenelle hankkeesta tiedotetaan?

Tiedota hankkeen tapahtumista ja hankkeen päätyttyä sen tuloksista keskeisille kohderyhmille. Kerro hankkeesi etenemisestä, tapahtumista ja tuloksista myös CIMOon.

Logot

Käytä hankeviestinnässä Elinikäisen oppimisen ohjelman logoa. Koulutuksen teemalogo ei ole enää käytössä.

Ohjeet meneillään oleville hankkeille:

Vaihda uusi logo ja poista mahdollinen teemalogo sitä mukaan, kun teet uutta hankemateriaalia.

Logon käytön sääntöjä

  • Logon kokoa saa muuttaa, mutta sen mittasuhteita ei
  • Logosta ei saa poistaa osia tai lisätä niihin mitään ylimääräistä
  • Logon värejä ei saa muuttaa
  • Värillisessä materiaalissa käytetään värilogoa, tai mikäli logo ei erotu kunnolla taustasta, valkoista logoa
  • Mustavalkoisessa materiaalissa käytetään mustaa logoa valkoisella pohjalla tai valkoista logoa mustalla pohjalla

Ohjelmalogot (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

HUOM.Talleta eps-tiedostot koneellesi hiiren oikean painikkeen avulla Save link as...

Painotuotteisiin Verkkoon
Elinikäisen oppimisen ohjelma (eps, 417 kt)Elinikäisen oppimisen ohjelma (jpg, 16 kt)
Programmet för livslångt lärande (eps, 424 kt)Programmet för livslångt lärande (jpg, 88 kt)
Lifelong Learning Programme (eps, 408 kt)Lifelong Learning Programme (jpg, 17 kt)

Rahoittaja ja ohjelman nimi mainittava

Mainitse viestintämateriaaleissa rahoitusohjelman nimi (Elinikäisen oppimisen ohjelma / Comenius / Grundtvig / Leonardo da Vinci / Erasmus) sekä Euroopan komission tuki.

Kerro viestintämateriaaleissa myös, ettei komissio ei ole vastuussa kyseessä olevasta sisällöstä.

Alla esimerkkiteksti komission tuesta ja vastuuvapaudesta:

Suomeksi Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.*
På svenska Publikationen har fått Europeiska komissionens stöd. Kommissionen ansvarar inte för innehållet i publikationen.*
In English This publication has been funded by the European Commission. The Commission accepts no responsibility for the contents of the publication.*

* Jälkimmäistä lausetta käytetään ainoastaan, jos materiaalissa on tekstiä.

Huolehdi myös siitä, että esimerkiksi sanoma- tai aikakauslehtiin kirjoittavalla toimittajalla on tiedossaan hankkeen rahoittaja ja rahoitusohjelman nimi oikeassa muodossa.

CIMOn nimi mainittava

CIMO vastaa Elinikäisen oppimisen ohjelman hallinnoinnista Suomessa, ja siksi hankkeiden tulee mainita myös CIMOn rooli ohjelman toimeenpanossa. Näin ohjelmasta kiinnostuneet osaavat olla suoraan yhteydessä CIMOon. Hankeviestinnässä ei tarvitse käyttää CIMOn logoa.

Malliteksti:

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman / Comenius-ohjelman / Grundtvig-ohjelman / Leonardo da Vinci -ohjelman / Erasmus-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Huomaathan, että CIMOn nimi kirjoitetaan aina isolla ja taivutetaan ilman kaksoispistettä eli CIMOssa, CIMOsta, CIMOon.

Vinkkejä hanketiedotukseen

CIMO on koonnut asioita, joista voi olla apua, kun kerrot hankkeesta tiedotusvälineille:

Muualla verkossa

Lue lisää

CIMO-logot, katso Palvelut | Logot