Erasmus kouluissa -logo

Tietoa opettajille

Kutsu kansainvälinen vierailija kouluusi!

Päiväkotien, peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilailla ja opettajilla on mahdollisuus kutsua vieraaksi ulkomaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita sekä Eurooppalaisen Vapaaehtoispalvelun (EVS) vapaaehtoisia, jotka saapuvat kertomaan kotimaastaan ja kulttuuristaan. Samalla kansainväliset vierailijat pääsevät tutustumaan koulujen arkeen..

Kouluvierailuiden myötä suomalaisten päiväkotien, peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille tarjoutuu mahdollisuus kansainvälistyä omassa koulussaan. Vierailijat voivat kertoa omasta maastaan ja vaihtokokemuksistaan ja siten lisätä oppilaiden kulttuurintuntemusta. Ulkomaisille opiskelijoille ohjelma antaa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja koulumaailmaan. Vierailijat myös osaltaan antavat eurooppalaiselle ja kansainväliselle yhteisölle elävät kasvot.

Ohjelman toteutus

Opiskelijat ja vapaaehtoiset voivat kouluvierailuillaan osallistua esimerkiksi kielten sekä aineenopetukseen, kertoa opiskelustaan opinto-ohjauksen tunnilla, toteuttaa kansainvälisyyteen liittyvän projektin yksittäisen luokan kanssa tai osallistua koulun kv-päivän ohjelmaan. Vierailijat käyvät kouluissa opettajien esittämien toivomusten ja kunkin opiskelijan oman erityisosaamisen mukaan. Esimerkiksi espanjankielisiä opiskelijoita pyritään saamaan vierailulle oman opiskelupaikkakuntansa koululle, jossa opetetaan espanjaa. Englantilainen historianopiskelija voi vierailla lukion historiantunnilla ja maansa keittiön tuntevan italialainen kotitalouden tunnilla. Koulu, jossa kansainvälinen opiskelija tai vapaaehtoinen vierailee, pyritään pääsääntöisesti löytämään läheltä heidän asuinpaikkakuntaansa.

Vierailun sisältöä ei ole rajattu tiukasti ja viime kädessä sekä sen suunnittelu että toteutus jäävät opettajan ja vierailijan keskenään sovittavaksi. Yksi vierailija osallistuu lähtökohtaisesti 2−3 oppituntiin, jotka voivat olla kaikki samana tai eri päivinä. Vierailun kesto on kuitenkin opettajan ja opiskelijan välillä sovittavissa.

Ohjelmaan osallistuminen on kouluille täysin maksutonta. Vierailevien opiskelijoiden ja vapaaehtoisten matkakustannukset korvataan ohjelman puolesta ja he saavat todistuksen osallistumisestaan. Halutessaan koulut voivat tarjota vierailijalle esimerkiksi lounaan tai avustaa koululle pääsemisessä, jos julkiset kulkuyhteydet ovat heikot.

Ilmoittaudu mukaan!

Opettajan ilmoittautumislomake Erasmus kouluissa -ohjelmaan

Step-by-step -ohje opettajalle (pdf)

Huomioithan, että vaihto-opiskelijat saapuvat Suomeen pääsääntöisesti elo-syyskuun vaihteessa ja pääsemme käynnistämään yhdistämisprosessin syyskuun loppupuolella.

Seuraa meitä Facebookissa!

Erasmus in Schools

Yhteystiedot

ErasmusKouluissa@oph.fi