Kokemuksia Grundtvig-ohjelmasta: haastateltavana Raija Sollamo, Suomen Akateemisten Naisten liitto.
Lisää haastatteluja Kokemuksia-sivulla.

Facebook

Erasmus+_aikuiskoulutukselle

Kuva: Satu Haavisto

Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma vuosille 2014-2020.

Erasmus+ aikuiskoulutukselle edistää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja kehittämistä. Erasmus+ on suurin ja tärkein aikuiskoulutuksen kansainvälisen yhteistyön ohjelma.

Kansainvälinen yhteistyö antaa organisaatioille virikkeitä oman toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön ja aikuisopiskelijoiden kielitaito kohentuu ja valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä kasvavat.

Kulttuurien kohtaamisen kokemukset ja uudet työskentelytavat lisäävät aikuiskoulutushenkilöstön työmotivaatiota. Kaikki tuettavat toiminnot edistävät aikuiskoulutuksen hyvien käytäntöjen vaihtoa ja verkostoitumista eri maiden kesken.