Kokemuksia Grundtvig-ohjelmasta

Haastateltavana Raija Sollamo Suomen Akateemisten Naisten liitto, "Domestic Violence Met by Educated Women" - Grundtvig-ohjelman oppimiskumppanuushanke. Kuvattu Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä 25.5.2014. (Videon pituus 2:48 min.)

Lisää videoita Kokemuksia-sivulla.

Facebook

Erasmus+_aikuiskoulutukselle

Kuva: Satu Haavisto

Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma vuosille 2014-2020. Erasmus+ aikuiskoulutukselle - Grundtvig edistää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja kehittämistä. Erasmus+ on suurin ja tärkein aikuiskoulutuksen kansainvälisen yhteistyön ohjelma, ja se takaa jatkuvuuden useimmille edellisen ohjelmakauden Grundtvig-ohjelman toiminnoille.

Kansainvälinen yhteistyö antaa virikkeitä oman toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön ja aikuisopiskelijoiden kielitaito kohentuu ja valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä kasvavat.

Kulttuurien kohtaamisen kokemukset ja uudet työskentelytavat lisäävät myös aikuiskoulutushenkilöstön työmotivaatiota. Kaikki tuettavat toiminnot edistävät aikuiskoulutuksen hyvien käytäntöjen vaihtoa ja verkostoitumista eri maiden kesken.