Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia

Handmade Wellbeing on aikuiskoulutuksen Erasmus+ -hanke, jonka keskiössä ovat ikääntyneet ihmiset.

Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutus koordinoi hanketta, jonka partnereina on kolme kansainvälistä toimijaa: Virossa Tarton yliopistossa toimiva Viljandin kulttuuriakatemia, isobritannialainen Superact sekä itävaltalaisen Grazin yliopiston uniT taideyhdistys Kunstlabor. Hankkeen aikana jokainen partnerimaa järjesti erilaisia työpajoja vanhusten palvelukeskuksissa sekä toteutti yhden koulutusviikon, johon muut hankekumppanit osallistuivat.

Eläytymistä, muistelua ja haistelua

Suomessa käsityönopettajan koulutuksen opiskelijat ohjasivat työpajoja, joita siivitti vahva eläytyminen muistoihin ja aisteihin niin musiikin, kuin myös erilaisten tuoksujen avulla.

Metsän tunnelmia -työpajassa lintujen laulu ja metsän tuoksut herättelivät inspiraatiota tekstiilikollaasien luomiseen. Luontomuistoja verestettiin myös neulahuovutettujen kukka-asetelmien parissa.

Värikylpy-työpajan lähtökohtana olivat tunnelmaltaan itselle mieluisat värit. Osallistujat koristelivat neulahuovuttamalla ja kirjomalla huiveja sekä 3D-tekstiilikollaaseja. Värit olivat läsnä myös Kesä-työpajassa, jossa heleänvärisistä huovutusvilloista syntyi yksi suuri seinätekstiili. Vanhat CD-levyt laitettiin Värejä ja pintoja -työpajassa uuteen uskoon pujottelemalla lankaa vanhojen levyjen päälle, jotka sommiteltiin lopuksi yhdeksi värikkääksi kokonaisuudeksi.

Handmade Wellbeing -hankkeen verkkosivuille on kerätty koosteet eri partnerimaiden työpajoista sekä koulutusviikoista.

Päämääränä hyvinvointi ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen

Hankkeen päämääränä on tukea ja lisätä ikäihmisten hyvinvointia innostamalla näitä työskentelemään yhdessä taiteen ja käsitöiden parissa. Työpajoissa tapahtuva yhteinen luova työskentely tuo iloa, mutta myös konkreettista hyötyä yleisen toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Työpajatoiminta on parantanut ja laajentanut taide- ja käsityöalan ammattilaisten valmiuksia suunnitella ja toteuttaa toimintaa ikääntyville. Hankkeen aikana on luotu koulutusmalli ikääntyneiden luovan toiminnan ohjaukseen. Tämä on koottu hankkeen lopputuotoksena syntyneeseen julkaisuun: Handmade Wellbeing Handbook. Facilitating art and craft workshops for older people in care settings. Konkreettisten käytännön esimerkkien kautta tehdään näkyväksi ohjauksen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheita.

Väestön ikärakenteen muutoksen myötä taide- ja käsityöalan ammattilaiset työskentelevät tulevaisuudessa enenevissä määrin hoivaympäristöissä, johon heidän koulutuksensa ei perinteisesti anna valmiuksia. Useimmille Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutuksen opiskelijoille ikäihmisten kanssa työskentely olikin aivan uutta.

Handmade Wellbeing kaltaiset KA2-kumppanuushankkeet etsivät aktiivisesti uusia tapoja vastata yhteiskunnan muutoksen mukana tuomiin haasteisiin koulutuksen keinoin. Hankkeet antavat osallistujille, sekä julkisten hanketulosten muodossa kaikille aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville, uusia työkaluja ja ideoita joita hyödyntää kentällä.

Teksti: Linda Juntunen
Kuva:
Carolina Mobarac