Ruoka toi eurooppalaiset yhteen

Kaksivuotinen Foodprint-hanke sai alkunsa marraskuussa 2011 Espanjassa pidetyssä kontaktiseminaarissa. Siellä eri maiden toimijat yhdistivät voimansa ja lähtivät ideoimaan ruokateemalla toteutettua hanketta. Foodprint-hankkeessa oli mukana yhteensä yhdeksän eri aikuiskoulutusorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Espanja oli hankkeen koordinoiva maa. Suomen lisäksi partnerimaita edustivat Saksa, Turkki, Belgia, Viro, Puola, Romania, Portugali ja Kreikka. Suomea hankkeessa edusti MTK-Satakunta. Hankkeen toimintakausi alkoi elokuussa 2012 ja päättyi heinäkuussa 2014.

Hankkeen tavoitteena oli tuoda esiin eurooppalaista monimuotoisuutta, vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja maiden välistä yhteistyötä ja luoda siten kestävämpää eurooppalaista tulevaisuutta. Lisäksi toimijat halusivat vaihtaa kokemuksiaan aikuiskoulutuksen menetelmistä ja opiskelijoiden motivoinnista. Kantavina teemoina olivat ruokakulttuuri, maaseudun perinteet, paikallinen tuotanto, puhdas ympäristö sekä tehokas energiankäyttö. Hankkeen avulla haluttiin kannustaa paikallisia toimijoita esittelemään oman maansa ruokakulttuuria ja sen erikoisuuksia. MTK-Satakunnan tavoitteena oli tuoda esiin pohjoisen maatalouden ja elintarviketuotannon erityispiirteitä.

Foodprint-hanke toi eurooppalaiset ytheen

Hankkeen aikana kerättiin ja tallennettiin partnerimaiden ruokaan liittyviä perinteitä, kuten lauluja, tarinoita, sananlaskuja ja reseptejä. Projektin tiimoilta laadittiin myös ruokasanakirja. Hankkeen puitteissa kokoonnuttiin partnerimaissa järjestettyihin työpajoihin ja seminaareihin, joissa käytiin läpi paikallisia esimerkkejä ja toimintatapoja ruokakulttuuriin liittyen. Hankkeelle perustettiin myös omat nettisivut, joihin on koottu kattava tietokanta projektista ja sen tuotoksista.

Suomi ja Viro organisoivat yhteisen vierailukäynnin muille partnereille. Ohjelmaan kuului mm. vierailu satakuntalaisella maatilalla, saunomista ja uimista sekä käynti Lahemaan kansallispuistossa, jossa hankekumppanit pääsivät tutustumaan paikallisiin virolaisiin ruuantuottajiin.

Foodprintissa mukana toimineen MTK-Satakunnan toiminnanjohtajan Markku Pärssisen mukaan hankkeen konkreettisia hyötyjä olivat kansainvälisen tiedon lisääntyminen, kielitaidon kohentuminen sekä eri ruokakulttuureista oppiminen. Pärssisen mukaan tavoitteiden toteuttamisessa onnistuttiin hyvin ja paikoin jopa erinomaisesti. Haastavinta hänen mukaansa oli pitää toiminta vireänä kokoontumisten välillä sekä mitoittaa hanke resursseihin nähden sopivaksi.

F

MTK-Satakunta jatkaa yhteistyössä joidenkin hankekumppaneiden kanssa myös tulevaisuudessa. Pärssinen näkee mahdollisuuden löytää Foodprintin toteuttajatahojen kautta uusia partnereita myös tulevia kansainvälistymishankkeita silmällä pitäen.

Lisätietoja Foodprint-hankkeesta:www.foodprint.eu

Teksti: Miina Väisänen Kuvat: Foodprint-hanke