Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013

CIMO järjesti yhteistyössä Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (NVL) kanssa aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaarin 16.-17.4.2013 Helsingissä. Seminaarin tavoitteena oli tarkastella suomalaisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilannetta sekä suuntautua tuleviin globalisaation ja monikulttuurisuuden haasteisiin. Lisäksi seminaarissa syvennyttiin muutamiin keskeisiin aikuiskoulutuksen kehittämisen aiheisiin, joita on edistetty kansainvälisissä hankkeissa sekä etsittiin uusia yhteistyötapoja aikuiskoulutuksen eri toimijoiden kesken.

Seminaarin ohjelma

Tälle sivulle on koottu kaikki seminaarissa esitetty materiaali.

Temaattiset ryhmät

Ryhmä 1. Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajien opetus

Ryhmä 2. Osallisuus (muut syrjäytymisvaarassa olevat aikuiset, kuten vangit, erityisoppijat, vammaiset)

Ryhmä 3. Aikuisopiskelijoiden liikkuvuus

Ryhmä 4. Taide ja kulttuuriperintö

Ryhmä 5. Sosiaalinen media ja uusi teknologia