Neuvontatilaisuus luku- ja kirjoitustaidon opetuksen parissa työskentelevien Grundtvig-workshopeista 12.12.2012

Grundtvig-ohjelmassa panostetaan vuonna 2013 aikuisten lukutaitoon. Grundtvig-workshopien 21.2.2013 päättyvällä hakukierroksella tukea voi hakea vain sellaisten workshopien järjestämiseen, joiden aiheena on aikuisten lukutaidon edistäminen. Workshopeihin voi osallistua aikuiskoulutushenkilöstö, joka työskentelee aikuisten lukutaidon opetuksen parissa joko päätoimisesti, osa-aikaisesti tai vapaaehtoisena. CIMO järjesti 12.12.2012 neuvontatilaisuuden suomalaisille workshopien hakijoille.

Grundtvig-workshopit 2013, CIMO (pdf)

Kokemuksia Green Gold -workshopin järjestämisestä, Meri Tennilä, ViSiO (pdf)