CIMO edistämässä osallisuutta eurooppalaisessa yhteistyössä

8.6.2011 Kalastajatorppa, Helsinki

Onko osallistuminen EU-ohjelmiin jakautunut tasaisesti eri väestöryhmien kesken? Ovatko esimerkiksi vammaiset ja maahanmuuttajat mukana ohjelmissa?

CIMOn hallinnoimiin EU-ohjelmiin osallistuu vuosittain suuri määrä eri-ikäisiä suomalaisia. Viime vuonna Elinikäisen oppimisen ohjelma ja nuorisotoimintaohjelma Youth in Action rahoittivat yli 15 000 liikkuvuusjaksoa. Euroopan komission 2020-strategiassa yksi keskeinen tavoite on sosiaalisen osallisuuden edistäminen Euroopassa. Myös CIMOn tavoitteena on taata kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan ja ennaltaehkäistä eriarvoistumista. Miten voimme edistää näiden tavoitteiden toteutumista?

Ohjelma (pdf)

Esite teemaa käsittelevistä hankkeista (pdf)

Esitykset

Geraldine Libreau, European Commission: Equal Opportunities and Inclusion in Education and Training: what is the reality at European level? (pdf)

Markus Vähälä ja Sami Helle: Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry: Hanketoimijat esittäytyvät (pdf)

Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto: Miksi aktiivinen kansalaisuus on tärkeää tämän päivän Suomessa? (pdf)

Eija Wilen, CIMO: LLP- ja Youth in Action -ohjelmat tasavertaisten mahdollisuuksien edistäjinä: eurooppalaisen Inclusion-verkoston esittely (pdf)

Työpajat

1. Esteetön liikkuvuus

Liisa Metsola, Keskuspuiston ammattiopisto, Mobility Opportunities for Disabled Learners, Grundtvig (pdf)

Sirpa Suovirta, WOW, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Leonardo (pdf)

2. Maahanmuuttajat

Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys, Uusi Ovi -hanke, Leonardo (pdf)

Raimo Salo, Oulun kaupunki, MILE – More Inclusion, Less Exclusion, Comenius Regio -hanke (pdf)

3. Luovat menetelmät

Raisa Niemi, Lasipalatsin Mediakeskus Oy: Fotorally Euro Slam, Kulttuuri-ohjelma (pdf)

Ulla-Maija Koivula, Tampereen ammattikorkeakoulu, Social Pedagogy and Creative Methods in Substance Care, Erasmus (pdf)

Marja-Liisa Lintunen, Koulutuskeskus Agricola, Empowering learners with special Needs – methods and intercultural study, Grundtvig (pdf)

4. Vaikuttaminen – Act Locally, Think Globally

Tarja Rantanen ja Päivi Hautaniemi, Parkanon lukio, European Solidarity in Action, Comenius-yhteistyöhanke (pdf)

Yhteenveto työpajojen keskusteluista (pdf)