Blogeissamme Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden asiantuntijat ja yhteistyökumppanimme kentältä valottavat työtään eri näkökulmista.

Kuva: Satu Haavisto

Tulevaisuuden työelämäyhteistyö kehittyy kansainvälisessä yhteistyössä

Kansainvälisesti aktiiviset opettajat tuovat oppilaitokseen uusia toimintatapoja ja -malleja. Heidän kauttaan saadaan tietoa siitä, miten ammatillinen koulutus toteutetaan ulkomailla ja mitä hyviä käytänteitä sieltä kannattaa poimia oman toiminnan kehittämiseen. Samalla, kun he keräävät hyviä käytänteitä ulkomailta, he kehittävät muiden maiden ammatillista koulutusta kertoessaan suomalaisesta koulutuksesta ja sen toteuttamisesta.

Uudessa ammatillisessa koulutuksessa korostuu osaaminen ja koulutus lähtee opiskelijoiden ja työelämän tarpeista. Työpaikalla tapahtuva koulutus on merkittävä osa ammatillista koulutusta. Työpaikalla oppiminen suunnitellaan yhdessä opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. On tärkeää, että opiskelijat saavat työpaikalla ohjausta ja tukea sekä työpaikkaohjaajilta että opettajalta.

Tällä viikolla sain emännöidä työpaikallani webinaaria, jonka aiheena oli työelämäyhteistyö. Webinaarissa ammatillisen koulutuksen toimijat kertoivat hyvistä käytänteistä, joita he olivat kehittäneet työelämäyhteistyön parantamiseksi kansainvälisessä yhteistyössä.

Opiskelijan kohtaaminen on ohjauksen ydin

Annariikka Martikainen Haaga-Helia Ammattikorkeakoulusta kertoi miten he ovat ottaneet palvelumuotoilun menetelmät mukaan työelämäyhteistyön kehittämiseen. Palvelumuotoilun avulla saadaan kehittämistyössä kosketus kokemuksellisuuteen, joka auttaa löytämään merkitykselliset ja oleelliset asiat. Martikainen nostaa esiin opiskelijan ensimmäisen päivän työpaikalla. Sillä, miten opiskelija tulee kohdatuksi, kuulluksi ja arvostetuksi on merkitystä oppimistulosten kanssa. Opiskelijan ohjausta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista on kehitettävä kolmikantaisesti yhdessä oppilaitoksen, työelämän ja opiskelijan kanssa, Martikainen lisää.

Webinaarissa Tanja Halttunen Axxell Utbildningistä nosti esiin huomion, että opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä on kuilu, jonka kuromiseen on löydettävä työkaluja. Hän toi oivan esimerkin arjesta, missä opettaja ja työpaikkaohjaaja yrittävät löytää yhteisesti sopivaa aikaa opiskelijan ohjaamiseen. Ajan löytäminen vielä onnistunee kivuttomasti, mutta puhelimella toistensa tavoittaminen saattaa olla haastavaa. Loppujen lopuksi opettaja juoksee työpaikalle ohjauskeskusteluun myöhässä toivoen, että työpaikkaohjaajalla ja opiskelijalla olisi hänelle vielä aikaa. Omat opettaja-ajat palaavat mieleeni, näen itseni juoksemassa työpaikasta toiseen. Ilmiö toteutuu myös muualla Euroopassa.

Halttunen kertoo miten he ovat AppMentor-hankkeessa kehittäneet opiskelijan ohjausta sosiaalisen median avulla ja saaneet erittäin hyviä kokemuksia. Yhteinen aika on löydetty sosiaalista mediaa hyödyntämällä ja yhteistyötä kehittämällä on löydetty uudenlaisia tapoja toimia. Hankkeessa kehitettiin myös verkkokurssi työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen ja mentorointiin. Verkkokurssin löydät osoitteesta: https://appmentor.weebly.com/kotisivu.html

Kansainvälinen opintopolku ja työelämäyhteistyö

Amiedussa on kehitetty yhdessä eurooppalaisen yhteistyöverkoston kanssa oppisopimusopiskelijan kansainvälistä opintopolkua. Opintopolun mahdollistamana opiskelija käy kahdesti opintojen aikana hankkimassa osaamista ulkomailla. Jaksojen valmistelu ja valmennus toteutetaan yhdessä suomalaisen työpaikan edustajan kanssa. Kokemukset mallin toteuttamisesta ovat olleet positiiviset. Opiskelijat ovat kokeneet, että heidän itsetuntonsa on lisääntynyt ja he ovat valmiimpia muuttuvalle, koko ajan globalisoituvalle maailmalle ja sen tarjoamiin työelämän haasteisiin. Tämä malli on sovellettavissa myös koulutussopimusopiskelijoille.

Webinaarin puhujia kuunnellessa ymmärrän, että kansainväliset hankkeet haastavat ammatillisen koulutuksen henkilöstön kehittymään. Ne tarjoavat mahdollisuuden tutustua erilaisiin tapoihin toimia, kehittää asiantuntijuutta ja verkostoitua ulkomaalaisten kollegojen kanssa. Ulkomailla koetut kohtaamiset ja yhteiset keskustelut vievät ammatillista koulutusta eteenpäin. Ottaessaan etäisyyttä voi oman toiminnan nähdä uudessa valossa ja kehittäminen saa uuden ulottuvuuden.


Teksti: Annele Heikkilä


Työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa -webinaarin tallenne ja materiaalit

Blogi: Kuulumisia kentältä