Katso myös

Akkreditointi
Akkreditoinnin tarkoituksena on kannustaa oppilaitoksia kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun.

Ulkomaan työssäoppimisjaksojen tukeminen oppilaitoksissa

E+_ammatillinen_KA1

Kuva: Esko Koivisto

Avaintoimi 1: Liikkuvuus

Opiskelijaliikkuvuudella tarkoitetaan opiskelu-, työssäoppimis- tai harjoittelujaksoa ulkomailla. Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija tai vastavalmistunut voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun.

Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Kohderyhmät

Liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista. Yksityiset henkilöt eivät voi hakea rahoitusta suoraan Erasmus+ -ohjelmasta, vaan rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta. Esimerkiksi opiskelijat ja opettajat sekä muu henkilöstö hakevat apurahaa oman oppilaitoksensa Erasmus+ -liikkuvuushankkeesta. Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tai opettajan tulee ottaa yhteyttä oman oppilaitoksensa kansainvälisten asioiden koordinaattoriin.

Erasmus + -ohjelmassa voidaan myöntää lisätukea, mikäli vaihtoon osallistujalla on erityistarpeita, jotka aiheuttavat vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia. Lisätuen tarkoitus on mahdollistaa osallistuminen ulkomaanjaksolle silloin kun se ei ilman ylimääräistä tukea olisi mahdollista henkilön vamman, sairauden, oppimisvaikeuden tai muun erityistarpeen vuoksi. Lisätukien tarve perustellaan aina hakulomakkeessa.

Liikkuvuuden toiminnot

Liikkuvuushankkeissa voidaan toteuttaa seuraavanlaisia ulkomaanjaksoja toisessa ohjelmaan osallistuvassa maassa:

Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus (Learner Mobility)

Liikkuvuuden kesto
2 viikkoa - 12 kuukautta (matkapäivät pois lukien)
Osallistujat

- Opiskelijoille ammatillisissa oppilaitoksissa, mukaan lukien ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat ja oppisopimusopiskelijat sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen osallistujille (ammattistartti)
- Vastavalmistuneille (alle vuosi valmistumisesta)

Vaihdon sisältö

Työssäoppimisjakso tai harjoittelu ulkomailla (VET learners in companies)
Opiskelujakso ammatillisessa oppilaitoksessa ulkomailla (VET learners in vocational institutes)

Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus (Staff Mobility)

Liikkuvuuden kesto 2 päivää - 2 kuukautta (matkapäivät pois lukien)
Osallistujat

- Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät henkilöt (mukaan lukien ammatillinen aikuiskoulutus), kuten opettajat, rehtorit, johto, hallintohenkilökunta, työpaikkaohjaajat
- Lisäksi opetus/koulutusjaksoja yritysten, julkisen sektorin ja/tai järjestöjen toimijoille

Vaihdon sisältö

Opetusjakso ulkomailla (Training/teaching assignments abroad)
- Opettaja tai kouluttaja opettaa partnerimaan ammatillisessa oppilaitoksessa
- Opettaja ohjaa ja tukee opiskelijaa ulkomaanjaksolla (tukihenkilö)

Henkilöstön koulutus ulkomailla (Staff training abroad)
- Job-shadowing tai työelämäjakso yrityksessä tai ammatillisessa oppilaitoksessa

Liikkuvuuden tuki

Liikkuvuushankkeen kesto on yksi tai kaksi vuotta, ja tukea myönnetään seuraaviin kuluihin:

  • Tuki elinkustannuksiin maittain apurahataulukon mukaan pv/e/henkilö
  • Tuki matkakuluihin kilometritaulukon mukaan matkan pituus/e/henkilö
  • Tuki hallintoon ja valmennukseen 350 e/henkilö
  • Tuki erityistä tukea tarvitseville todellisten kulujen mukaan/e/henkilö
  • Tuki kielivalmennukseen (ks. alla)
  • Muu tarvekohtaisesti myönnettävä tuki todellisten kulujen mukaan/e/henkilö

Tuki kielivalmennukseen opiskelijahankkeissa:

  • Ulkomaanjakso 1-12 kk: Online-valmennus englannin, ranskan, saksan, espanjan ja italian kielissä. Valmennus sisältää kielitaidon arvioinnin ennen ja jälkeen ulkomaanjakson sekä online-kielivalmennuksen em. kielissä. Lisenssit komission tuottaman palvelun käyttöön myönnetään hankekohtaisesti.
  • Ulkomaanjakso 1-12 kk: Tuki kielivalmennukseen (muut EU-kielet) on 150 e/henkilö
  • Alle kuukauden mittaisten ulkomaanjaksojen kielivalmennusta voidaan rahoittaa hallintotuesta.