OLS (Online Linguistic Support ) – kielivalmennus

Euroopan komissio tarjoaa Erasmus+ -vaihto- ja harjoittelujaksoille osallistuville opiskelijoille mahdollisuuden opiskella verkossa englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian, hollannin, ruotsin, tanskan, tsekin, puolan, kreikan, portugalin, bulgarian, kroatian, unkarin, romanian, slovakin, suomen latvian, liettuan, sloveenin ja viron kieltä ja testata kielitaidon kehittymistä ennen ulkomaanjaksoa sekä sen päätyttyä.Maltan ja iirin kielellä on mahdollista tehdä vain kieliarvioinnit.

Verkkopohjaiset kielikurssit ovat opiskelijoille vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus parantaa omaa kielitaitoaan; kieliarvioinnit sen sijaan ovat pakollisia kaikille Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville opiskelijoille, joiden ulkomaanjakson kesto kohdemaassa on vähintään 19 päivää (vuoden 2017 ja 2018 hakukierrokset), aiemmilla hakukierroksilla vähintään 30 päivää.

OLS- kielivalmennus tapahtuu komission kehittämässä OLS-verkkopalvelussa ( Online Linguistic Support Tool ) ja se sisältää sekä kieliarvioinnin että kielikurssit.

Kieliarviointi ja kielikurssit koskevat vuonna 2015-2018 hyväksyttyjä Erasmus+ KA1-hankkeita.

Tällä hetkellä kielikurssien tasoja löytyy seuraavasti:

  • Kielikurssitasot A1-C2: englanti, espanja, hollanti, ranska, italia ja saksa
  • Kielikurssitasot A1-B2: portugali
  • Kielikurssitasot A1-A2: Tsekki
  • Kielikurssitasot A1: bulgaria, kreikka, kroatia, puola, romania, ruotsi, slovakki, suomi, tanska, tsekki, unkari, latvia, liettua, sloveeni ja viro

OLS-oppaat

Kaikille avoin materiaali:

OLS-kirjautumisen jälkeen avautuva materiaali:

  • Edunsaajan opas ( Beneficiary Guide)
  • Opiskelijan opas kieliarviointiin
  • Opiskelijan opas kielikursseihin
  • Technical Q & A

Kansallisen toimiston OLS-infotilaisuuksien materiaalit

OLS- kieliarviointi- ja kielikurssilisenssit

Opiskelija tarvitsee OLS-kielilisenssin osallistuakseen kieliarviointeihin ja kielikurssiin.

Komissio allokoi kullekin maalle kieliarviointi- ja kielikurssilisenssit, jotka Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot jakavat oppilaitoksille. Oppilaitokset puolestaan jakavat lisenssit eteenpäin omille opiskelijoilleen.

Oppilaitokset hallinnoivat kielilisenssejä OLS-verkkopalvelussa, jossa on myös mahdollisuus seurata kieliarviointien ja -kurssien suorittamista.

OLS for Refugees -lisenssit

OLS for Refugees on Komission aloite, jossa on tarjolla vuosien 2016-2019 ajalle 100 000 OLS for Refugees -kielivalmennuslisenssiä pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille. Mukana on 25 maata. Suomesta on mukana 15 korkeakoulua ja 10 ammatillista oppilaitosta. Aloitteen tavoitteena on tukea EU:n jäsenvaltioiden pyrkimyksiä integroida pakolaiset Euroopan koulutusjärjestelmiin ja varmistaa heidän taitojensa kehittyminen.

Miten aloite toimii

Aloitteeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuvissa maissa Erasmus+ -ohjelman edunsaajaorganisaatio, joka on päättänyt osallistua, myöntää OLS-valmennusalustalle pääsyn pakolaisille, jotka haluavat parantaa jonkin OLS:ssä saatavilla olevan kielen taitoa. Pakolaiset voivat osallistua minkä tahansa saatavilla olevan kielen OLS-kieliarviointiin ja -kurssille.

Osallistuvat organisaatiot voivat antaa pakolaisten käyttöön tietokoneita tai muita tietoteknisiä laiteita. Sitä ei kuitenkaan edellytetä. OLS:ää voi käyttää millä tahansa laitteella, jossa on selain ja internetyhteys.

OLS-lisenssin käytöstä ei saa koitua pakolaisille mitään kuluja.

Ketkä voivat käyttää lisenssejä

OLS for Refugees -aloitteeseen voivat osallistua pakolaiset, jotka vastaavat seuraavaa määritelmää:

" EU:ssa joko kolmannen maan kansalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvanssa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisten mielipiteiden tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen vuoksi ja joka oleskelee kansalaisuusmaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan suojaan, tai kansalaisuudeton henkilö, joka oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella edellä mainittujen seikkojen tähden ja on kykenemätön tai sanotun pelon vuoksi haluton palaamaan sinne ja jota direktiivin 2011/95/EU 12 artikla 8poissulkminen) ei koske"

Tämä määritelmä kattaa henkilöt, jotka ovat jo saaneet pakolaisaseman turvapaikkahakemuksen tekemisen jälkeen, henkilöt, jotka ovat saaneet myönteisen turvapaikkapäätöksen ja pakolaisaseman, väliaikaisen/toissijaisen suojelun tai suojelun humanitaarisista syistä, ja turvapaikanhakijat ilman ikärajaa.

Lisenssien käyttäjien määritelmää on myöhemmin laajennettu kattamaan myös äskettäin maahan muuttaneita (recent immigrants).

Ketkä voivat hakea aloitteeseen

OLS for Refugees -lisenssejä voivat hakea vuoden 2016 ja 2017 hakukierroksilla hyväksytyt Erasmus+ KA1 -hankkeet. Lisenssit ovat maksuttomia.

OLS for Refugees -aloitteeseen sitoutuminen eli OLS-kielilisenssie nvastaanottaminen ja pakolaisille jakaminen eivät vaadi erillisiä Erasmus+ -ohjelmaan liittyviä tai muita sopimuksia. Komission myöntämät OLS for Refugees-lisenssit tulevat samaan OLS-portaaliin kuin missä opiskelijoidenkin OLS-lisenssit ovat, mutta niissä on oma, erillinen tunnus. Hankkeen loppuraporttiin tulee yksi kysymys OLS for Refugees -aloitteesta niille, jotka ovat siinä mukana.

Lisätietoja OLS for Refugees -aloitteesta:

Tiedotusmateriaalia

Oppilaitokset voivat käyttää Euroopan komission tuottamia videoita tiedottaessaan opiskelijoille kielivalmennuksesta ja -testeistä: