Hakijalle

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio (oppilaitos, järjestö, yritys jne.) valmistelee yhteistyössä partnereiden kanssa hakemuksen, jonka koordinaattori toimittaa oman maan kansalliselle Erasmus+ -toimistolle, joka sijaitsee Suomessa 1.1.2017 alkaen uudessa Opetushallituksessa. Kumppanuushankkeiden hakukierros järjestetään vuosittain keväällä.

Vuonna 2018 hakuaika päättyy 21.3.2018.

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle kansalliset painopisteet 2018

Strategisen kumppanuushankkeen tulee kohdistua vähintään yhteen Erasmus+ ohjelmaoppaassa määritellyistä eurooppalaisista painopisteistä. Yhteisten eurooppalaisten painopisteiden joukosta kansalliset toimistot voivat määritellä myös kansallisia painopisteitä ja painottaa niitä hankkeiden valinnassa. Suomessa ammatillisen koulutuksen sektorin strategisten kumppanuushankkeiden kansalliset painopisteet linkittyvät ammatillisen koulutuksen reformiin.

Strategiset kumppanuushankkeet jaetaan kahteen hanketyyppiin: innovaatioiden kehittämiseen tähtäävät hankkeet (development of innovation) ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen keskittyvät hankkeet (exchange of good practices).

Hakukierroksella 2018 Suomessa kohdennetaan 30% strategisiin kumppanuushankkeisiin varatusta budjetista hyvien käytäntöjen vaihtamiseen kohdentuvien hankkeiden rahoittamiseen.

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa

Hankkeen ideointi, suunnittelu ja partneriryhmän muodostaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Hankeidean hahmotteluun voit käyttää ideatyökalua.

2. Tutustu Erasmus+ -ohjelman tavoitteisiin ohjelmaoppaassa (Programme Guide).

  • Erasmus + Programme Guide ja hakulomakkeet löytyvät Erasmus+ - hakuprosessi-sivulta
  • Kumppanuushankkeiden painopisteet (priorities) ja toiminnot ammatilliselle koulutukselle löytyvät ohjelmaoppaan (Programme Guide) kohdasta Part B - Key Action 2: Strategic Partnerships.

Useampaa kohderyhmää koskevissa hankkeissa (cross sectoral) tavoitteet ja sisältö määrittelevät mille sektorille (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) hakemus osoitetaan.

3. Osallistu hanketyöpajaan ja lue hakemuksen täyttöohjeet

Talvella 2017-2018 järjestetään Avaintoimi 2 -yhteistyöhankkeiden hakukoulutuksia. Hakukoulutuksissa työstetään uusia hankehakemuksia sekä käydään läpi hakumenettelyä ja hakulomaketta.

4. Tukea hakijoille

Hakijoita neuvotaan puhelimitse ja sähköpostitse erasmus.ammatillinen(at)oph.fi. Puhelinnumerot löytyvät Ota yhteyttä –sivulta.

Asiantuntijoiltamme voi pyytää kommentteja ja palautetta hankeideasta ennen varsinaisen hakemuksen laatimista. Hankeideasta voi tehdä 1–2 sivun mittaisen vapaamuotoisen kuvauksen, jonka pohjalta kommentointi tehdään.

5. Rekisteröidy ja hanki PIC-koodi

Hakemuksen jättäminen edellyttää hakijaorganisaation rekisteröitymistä komission hakujärjestelmään ja PIC-koodin (Participant identification code) hankkimista. Myös hakemuksessa mukana olevien partnerien tulee hankkia PIC-koodi. Ohje rekisteröitymiseen ja PIC-koodin hakemiseen löytyvät Erasmus+ hakuprosessi -sivulta.

6. Täytä hakulomake ja lähetä hakemus määräaikaan mennessä

Kumppanuushankkeen partnerit valmistelevat hakemuksen yhdessä. Hankkeen koordinaattori täyttää ja lähettää yhden sähköisen hakulomakkeen koko partneriryhmän puolesta. Partnerit eivät lähetä hakemusta oman maansa kansalliseen toimistoon. Vain määräaikaan mennessä sähköisesti jätetyt lomakkeet huomioidaan arvioinnissa. Hakemuksen jättämistä ei kannata jättää viimeiseen päivään. Postitse lähetettyjä lomakkeita ei hyväksytä.

Hakemuksen pakollisia liitteitä ovat mandaattikirjeet partnereilta, projektin aikataulu ja allekirjoitettu "declaration of honour"-sivu. Projektin aikataulun esittämiseen voi käyttää GANTT Chart-pohjaa tai tehdä oman aikataulun, jossa on vastaavat tiedot.

Hakukierroksen 2018 dokumentit
tiedosto
Erasmus+ Programme Guide (Ohjelmaopas) verkkosivu
Välimatkalaskin (Distance calculator) verkkosivu
Mandate (mandaattikirje partnereilta) .doc
Template for the timetable of activities (GANTT Chart) .xls

Arvioijan ohje (Guide for Experts on Quality Assesment) 2017

.pdf

Esitäytetty 2017 hakukierroksen mallihakulomake, Development of Innovation

.pdf

Esitäytetty 2017 hakukierroksen mallihakulomake, Exchange of Practices .pdf
Hakulomakkeet Erasmus+ -hakuprosessisivulla
verkkosivu

Suosittelemme liittämään hakemukseen erillisen työsuunnitelman. Se ei ole pakollinen, mutta työsuunnitelma helpottaa hankkeen toimintojen esittämistä selkeästi. Esimerkkejä työsuunnitelmasta:

Haku- ja valintamenettely

  • Erasmus+ kansallinen toimisto tekee päätökset hakemuksista ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella (yleiseurooppalaiset arviointikriteerit)
  • Päätöksistä tiedotetaan kesä-heinäkuussa. Lista hyväksytyistä hankkeista julkaistaan tuloksia -sivulla. Päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse hakemuksessa merkitylle yhteyshenkilölle ja kirjeitse sopijalle.
  • Kansallinen toimisto tekee sopimuksen Suomesta koordinoitujen hankkeiden kanssa.
  • Hyväksyttyjen hankkeiden toimintakausi alkaa 1.9.2018.
Hakukierroksen aikataulu 2016viikko
Hakuaika päättyi 13
Hakemusten kelpoisuustarkastus 14
Hakemusten arviointi 15-20
Valintatoimikunta 24
Päätöslista hyväksytyistä hankkeista 26
Päätökset hankkeille kesä-heinäkuussa
Sopimukset hankkeille elokuussa