Kumppanuushankkeiden tuen määräytyminen

Tuki vaihtelee hankkeen toimintojen mukaan ja perustuu yksikkökustannuksiin (unit cost). Pienempien hankkeiden tuki on alle 100 000 euroa, isompien hankkeiden tuen enimmäismäärä 150 000 euroa/vuosi.

Tuki lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Rahoitusta myönnetään enintään 10 osallistuvan organisaation mukaan.

Omarahoitusta ei kysytä hakulomakkeessa eikä vaadita EU-tuen hankehallinnon yhteydessä. Hankkeelle myönnettävä tuki ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia kuluja.

KULU TUEN MÄÄRÄYTYMINEN
Hankkeen hallintoja toteutus (Management and Implementation) Yksikkökustannus/organisaatio/kuukausi
Partnerikokoukset (Transnational Project Meetings) Yksikkökustannus/henkilö (max. 40 matkaa/vuosi/hanke)
Workshopit/koulutustilaisuudet opettajille/opiskelijoille, pitkäkestoinen henkilöstöliikkuvuus
(Transnational learning/teaching/training activities)
Matkakulut etäisyystaulukon mukaan ja oleskelukulut yksikkökustannus/henkilö/päivä
Tulosten työstäminen (Intellectual outputs) Yksikkökustannus/päivä henkilöstöryhmän ja maan mukaan
Tulosten levittäminen (Multiplier events) – vain jos hanke hakee tukea tulosten työstämiseen Yksikkökustannus osallistujamäärän mukaan tilaisuuksien järjestämiskuluihin
Muut erityiset kulut hankkeessa (Exceptional costs)
(esim. alihankinta)
Todelliset kulut
Tuki erityistarpeisiin (Special needs support) Todelliset kulut