Erasmus+ -hanketietokanta

Erasmus+ Project Results Platform

Erasmus+ ja Brexit

Suosittelemme seuraamaan UK:n Erasmus+ -kansallisen toimiston sivuja: www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
Tietoa Brexitin vaikutuksista

Osallistujalle

Tällä sivulla julkaistaan ohjeita ja lomakkeita, joita strategisen kumppanuushankkeen koordinaattori tarvitsee hankehallinnon eri vaiheissa.

Hankesopimus ja liitteet (KA2)

Hankesopimuksen liitteet (KA2) hankkeen hyväksymisvuoden mukaan2015 2016 2017 2018
Mallisopimus kaksivuotisille hankkeillepdfpdf
Sopimuksen osa II General Conditionspdf
Sopimuksen liite I General conditions (EN)pdfpdfpdf
Sopimuksen liite I Yleisehdot (FI)pdf
Sopimuksen liite I Allmänna villkor (SV)pdf
Sopimuksen liite III Financial and Contractual Rulespdfpdfpdfpdf
Sopimuksen liite IV Applicable Ratespdfpdfpdf

Hankekoulutukset2014201520162017
Aloituskoulutuksen materiaalit17.9.201417.9.201521.9.201619.9.2017


Hankehallinnon ohjeita ja työkaluja

Mallilomakkeita

Muutoksista ilmoittaminen

Yhteystietojen muutosilmoituksella ilmoitetaan edunsaajaorganisaation yhteystietojen, laillisen edustajan ja hankkeen yhteyshenkilön muutokset.

Sopimusmuutoslomakkeella haetaan sellaisia hankesopimuksen muutoksia, jotka edellyttävät Opetushallituksen hyväksyntää.

Muissa sopimusmuutoksissa saatte tarkemmat ohjeet oman hankkeenne sektorilta Opetushallituksesta. Muita muutoksia ovat esimerkiksi:

  • organisaatioiden yhdistyminen
  • organisaation virallisen nimen muutos
  • pankkitietojen muutos

Ammatillinen koulutus: erasmus.ammatillinen (at)oph.fi

Korkeakoulutus: erasmus(at)oph.fi

Väli- ja loppuraportointi

Kaikki edunsaajat raportoivat Erasmus+ -hankkeensa verkossa Mobility Tool+ (MT+) -raportointialustan avulla. Raportointialustaa käytetään hankkeen toteutuksen ja taloustietojen raportoimiseen koko hankekauden ajan. Raportointitietoja on hyvä alkaa syöttää alustalle sitä mukaa kun hankkeen toiminnot edistyvät ja raportoitavaa syntyy. Mobility Tool+ -raportointialustalle kirjaudutaan EU login -tunnuksella.

Mobility Tool+ ja strategisten kumppanuushankkeiden raportointiohjeet


Viestintäohjeet Erasmus+ -hankkeille

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetun hankkeen toteuttajan on huolehdittava siitä, että hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja näkyvästi.