ECVET Expert -toiminto

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert -toiminnon tukemaan ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) toimeenpanoa kansallisesti.

Suomen ECVET Expert -toiminnasta vastaa Opetushallitus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Opetushallituksessa toimii yhteyspiste, jonka tehtävänä on ECVETin kansallinen toimeenpano. ECVET Expert -toimintoa toteuttaa myös 24 muuta Euroopan maata.

ECVET Expertiä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Expertteinä toimii tällä hetkellä kahdeksan ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan ja liikkuvuuden asiantuntijaa, joilla on laaja kokemus mm. FINECVET ja ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -hankkeista.

ECVET Expertit

  • tiedottavat ja kouluttavat ECVETin mahdollisuuksista ja toimeenpanosta
  • neuvovat, kuinka ECVETin toimeenpanossa voidaan hyödyntää ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -ohjelmaa
  • järjestävät alueillaan koulutusseminaareja ja pienempiä tilaisuuksia

Suomen kansalliset ECVET Expertit

Auli Haapajärvi, Kouvolan seudun ammattiopisto
auli.haapajarvi(at)ksao.fi +358 20 615 8809

Vesa-Antti Iltola, Gradia
vesa.iltola(at)gradia.fi +358 40 341 5671

Helena Mikkola, Turun kaupunki
helena.mikkola(at)turku.fi, +358 50 518 5815

Maarit Saarenkylä, Omnia
maarit.saarenkyla(at)omnia.fi +358 46 851 5022

Virpi Spangar, Oulun seudun ammattiopisto
virpi.spangar(at)osao.fi, +358 102 7008

Anne Tyynelä, Tredu
anne.tyynela(at)tampere.fi +358 50 360 5452

Risto Virkkunen, Kainuun ammattiopisto
risto.virkkunen(at)kao.fi +358 44 5948 580

Susanna Vestling, Yrkesakademin i Österbotten (toimivapaalla)
susanna.vestling(at)yrkesakademin.fi, +358 50 044 0586