Erasmus + 30 vuotta

Erasmus+ -hanketietokanta

Erasmus+ Project Results Platform

Erasmus+ ja Brexit

Suosittelemme seuraamaan UK:n Erasmus+ -kansallisen toimiston sivuja: www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
Tietoa Brexitin vaikutuksista

Erasmus+ Finland Instagramissa

#ILoveErasmusPlus #ErasmusPlus

Opetushallitus uutisoi Erasmus+ -ohjelmasta

kuvakaruselli_erasmusplus_0_2s_haive.gif

Kuvakarusellin kuvat ©

Erasmus+ -ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla kamppaillaan yhdessä mm. dopingin ja syrjinnän kaltaisia uhkatekijöitä vastaan.

Ohjelmassa ovat mukana EU-maat, Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki ja Makedonia. Osaan toiminnoista voi osallistua myös EU:n naapuruusmaita ja muita maita eri puolilta maailmaa.

Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella. Lisäksi yli 125 000 oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Ohjelman budjetti on 14,7 miljardia euroa.

Erasmus+ yhdistää aiemmat EU-ohjelmat (mm. Elinikäisen oppimisen ohjelma, nuorisotoimintaohjelma Youth in Action) ja jatkaa niiden toimintaa.

Tukea liikkuvuudelle, yhteistyöhankkeille ja politiikan uudistamiselle

Ohjelmassa on 3 avaintointa (Key Action):

Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä liikkuvuus, josta rahoitetaan mm.

  • opiskelijoiden ja nuorten liikkuvuutta ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulutuksessa ja nuorisotoimialalla
  • henkilöstön (esim. opettajat, kouluttajat ja nuorisotyöntekijät) liikkuvuutta kaikilla koulutussektoreilla ja nuorisotoimialalla.

Avaintoimi 2 – yhteistyöhankkeet, josta rahoitetaan mm.

  • strategisia kumppanuushankkeita
  • tietoyhteenliittymiä (korkeakoulusektori) ja alakohtaisia osaamisyhteenliittymiä (ammatillinen koulutus).

Avaintoimi 3 – tuki toimintapolitiikan uudistamiselle, josta rahoitetaan mm.

  • nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua
  • viranomaistason yhteistyötä
  • eurooppalaisia verkostoja ja työkaluja.

Tukea urheilulle ja liikunnalle

Erasmus+ -ohjelma tukee myös urheilu- ja liikunta-alalla toimivien organisaatioiden eurooppalaista yhteistyötä. Se edistää hyvää hallintotapaa urheilumaailmassa ja liikunta-alan aloitteita, joilla ehkäistään sopupelejä, dopingia, väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja syrjintää erityisesti ruohonjuuritason toiminnassa.

Hakijana organisaatio

Ohjelman rahoitusta voivat hakea organisaatiot, esimerkiksi oppilaitokset, järjestöt ja kuntien nuorisotoimet. Nuorisosektorilla hakijana voi toimia myös nuorten ryhmä.

Tuetut hankkeet liittyvät mukana olevien organisaatioiden toimintaan tai kehitystyöhön ja pohjautuvat niiden kehittämissuunnitelmiin tai strategioihin.

Kuvakarusellin kuvat ©: Daria Kozian | CIMOn Erasmus 25 -juhlavuoden My Erasmus Exchange -valokuvakilpailu, Satu Haavisto, Youth in Action -nuorisovaihto Take a Pic / Ihminen ja kamera -ryhmä, 8/2013, Suomen kuvapalvelu.