E4S-hankkeessa kehitettiin turvallisuusalan monikulttuurisuusosaamista

Vuonna 2015 osana Euroopan laajuista pakolaiskriisiä myös Suomeen tuli suuri määrä turvapaikanhakijoita. Vastaanottokeskuksia avattiin ympäri maata ja jokaiseen tarvittiin turvallisuusalan ammattilaisia. Sen vuoksi turvallisuusalalla toimivilta vaadittiin entistä enemmän monikulttuurisuusosaamista.

Taustalla aito tarve

Hanketta Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä koordinoivan projektipäällikkö Timo Paakkasen mukaan he olivat itsekin koulutuksen järjestäjinä huomanneet sen, että turvallisuusalan monikulttuurisuustaitojen opetus on ollut aiemmin melko tilannesidonnaista keskittyen esimerkiksi siihen, kuinka tulee toimia vaikkapa turvatarkastusta tehtäessä. Siksi tarvittiin hanke, jonka päätarkoituksena on lisätä ja parantaa monikulttuurista osaamista ennen kaikkea turvallisuusalan opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa.

Hankkeessa on mukana kaikkiaan 10 partneria, joista suurin osa on turvallisuusalan opetusta antavia oppilaitoksia Suomesta, Iso-Britanniasta, Irlannista ja Hollannista. Lisäksi partnerina on EU -rahoitteisiin hankkeisiin erikoistunut yritys Unkarista. Varsinaisten partnerien lisäksi hankkeessa toimii asiantuntijan roolissa Maahanmuuttovirasto sekä maailman suurin turvallisuusalan yritys Securitas.

"Hankkeen aluksi teimme kaikissa maissa yhteensä noin 650 vastausta keränneen kyselyn, jossa kartoitimme eri maiden koulutustarpeita ja vallitsevaa osaamistasoa. Näin saimme selville, millaista täydentävää koulutusmateriaalia tarvitaan eniten", Paakkanen sanoo ja jatkaa;

Kyselystä kävi ilmi, että tarve monikulttuurisuustaitojen koulutukselle on selkeä sekä opiskelijoiden että alalla työskentelevien mielestä."

Työelämälähtöistä koulutusta

Paakkasen mukaan pakolaiskriisin esiin tuoma osaamisvaje ei ollut suinkaan ainoa syy sille, miksi tällaista hanketta tarvittiin, vaan kysymys on paljon laajemmasta asiasta.

"Ennen kaikkea kysymys on siitä, että tällaisia taitoja tarvitaan työelämässä, tulevaisuudessa vielä enemmän kuin nyt. Eikä pelkästään turvallisuusalalla, vaan ylipäätään asiakaspalvelutehtävissä", Paakkanen taustoittaa.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyvää, neljä osaa sisältävää materiaalipakettia työstettiin workshopeissa hankkeen aikana. Ennen viimeistä workshopia kussakin maassa pidettiin yhden päivän mittaiset pilottikurssit, joista saadun palautteen perusteella kurssi oli hyödyllinen ja vaikutti jopa opiskelijoiden maahanmuuttoa koskeviin asenteisiin myönteisesti.

"Ideana on, että valmista pakettia voidaan hyödyntää sekä opetuksessa että yksityisissä turvallisuusalan yrityksissä", Paakkanen kertoo.

Tulokset mahdollisimman laajaan levitykseen

Paakkanen kertoo olevansa ylpeä hankkeen saavutuksista.

"Uskon vakaasti, että tämä hankkeen nettisivuillekin laitettava ja kaikkien vapaasti ladattavissa oleva materiaalipaketti jää elämään, koska se soveltuu niin moneen tarkoitukseen", hän sanoo.

Hänen mukaansa kansainvälisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli turvallisuusalan koulutuksessa myös tulevaisuudessa.

"Ensinnäkin sen vuoksi, että kansainvälisen yhteistyön puitteissa osapuolet oppivat toisiltaan hyviä käytäntöjä, joiden jakaminen on erittäin tärkeä osa tämäntyyppistä toimintaa. Toisaalta se helpottaa opiskelijoidemme työskentelyä ulkomailla, kun koulutussisällöt ovat aiempaa lähempänä toisiaan."

http://www.e4s.fi/

Teksti: Marko Jääskeläinen
Kuvat: Eric de Graaf