Allianssin nuorisovaihto lähettää maailmalle vastavalmistuneita ammatillisia osaajia

”Nuorten aktivointia ja työllistymistä voidaan toteuttaa kansainvälisiä kokemuksia mahdollistamalla”, toteaa koordinaattori Tuire Liimatainen Allianssin nuorisovaihdosta. Hyvänä esimerkkinä tästä on Allianssin nuorisovaihdon 18-30 -vuotiaille työttömille ja työelämässä tai –harjoittelussa oleville nuorille suunnattu EU:n Leonardo da Vinci –ohjelman rahoittama Improving Intercultural Competence (IIC) –hanke.

Hankkeessa nuoret osallistuivat oman alansa työharjoitteluun Espanjassa, Ranskassa, Italiassa tai Saksassa 9–11 viikon ajan. Vahvuutena oli hakijan toiveiden ja taustakoulutuksen mukaisen harjoitteluorganisaation etsiminen, josta oli vastuussa vastaanottava Allianssin nuorisovaihdon partneriorganisaatio. Kohdemaan kumppani tarjosi vaihtoon lähtijälle kielikurssin jakson alussa ja opasti monissa käytännön asioissa aina julkisen liikenteen käytöstä harjoittelupaikan löytämiseen ja työn aloittamiseen. ”Tämä oli koordinoinnin kannalta helppo, kätevä ja turvallinen kokonaisuus ja palvelu”, Tuire Liimatainen sanoo.

Vaihtojakso aktivoi nuoria toimimaan ja onnistumaan

Allianssin painopisteistä syrjäytymisen ehkäiseminen ja nuorisotakuun toteuttaminen ovat keskeinen osa myös nuorisovaihdon toimintasuunnitelmaa. Hakuvaiheessa Allianssin tiimi sai hyvin erilaisia hakemuskirjeitä, joista hankkeen tavoitteiden mukaisesti pyrittiin ensisijaisesti mahdollistamaan lähtö työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sekä niille, joilla nähtiin olevan muuten vajavaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen.


Nuorten aktivointi työmarkkinoilla on yksi IIC:n keskeisistä tavoitteista, ja kuten Tuire Liimatainen pohtii, vaikutti ohjelmassa mukana oleminen paljon nuoren motivaatioon ja aktiivisuuteen vaihdon jälkeenkin: ”Moni nuori on tullut aktiiviseksi toimijaksi nuorisosektorilla vaihtojakson jälkeen lähtemällä mukaan muun muassa tapahtumiin, kouluvierailuihin tai rohkeasti jopa ulkomaisiin seminaareihin esiintyjiksi. IIC on ehdottomasti ollut toimiva ohjelma, joka on todella aktivoinut nuoria harjoittelun jälkeen toteuttamaan omia haaveitaan ja suunnannut heitä omalla alallaan. Mukana olleiden tarinoita on ollut hienoa lukea ja onnistumisia juhlia, kuten jatko-opiskelupaikan saamista vaihdon ansiosta. Vuosittain keräämme matkapäiväkirjoista koosteen nettisivuillemme. Näitä kokemuksia on mahtavaa lukea kun harjoittelijat kirjoittavat kokemuksistaan avoimesti ja saamme heiltä sivukaupalla syväreflektointia.”

Vaihdosta tarttuu mukaan työnantajien arvostamia ominaisuuksia

Osallistujat ovat usein hyvin nuoria, 18-19 –vuotiaita, ja vaihto on ollut monelle myös tärkeä itsenäistymiskokemus. ”Vaihtoon lähtijöiden kokemusten pohjalta voidaan todeta, että jaksoilta palaa avarakatseisempia, itsevarmempia ja kulttuurienvälistä kanssakäymisestä käytännön kokemusta hankkineita nuoria, jotka ovat saaneet monipuolista sosiaalista ja taidollista valmiutta tulevaisuuttaan ja omaa työelämää varten”, Tuire Liimatainen sanoo.
Itsetunnon kasvaminen ja rohkeus ovat työnantajien arvostamia ominaisuuksia. Ulkomaan jaksoilta palanneet nuoret ovat jakaneet tarinoita siitä, kuinka he ovat suoraan saaneet töitä tämän arvokkaan kokemuksen ja CV-merkinnän myötä. Opiskelijoilta kerätyn palautteen pohjalta Tuire Liimatainen tiivistää, että ohjelmaan on oltu tyytyväisiä: ”On ollut kannustavaa huomata, että hankkeella on laajempi vaikutus nuorten aktivointiin työmarkkinoilla ja sen reunoilla.”

Teksti: Laura Savolainen Kuva: Allianssi