”Eroista huolimatta painitaan samanlaisten asioiden kanssa” – ammattitaito kehittyi ja verkostot laajenivat Saksan matkalla

Amiedun Effective Mobility – Creating Tomorrows Working Life –hanke edistää muun muassa kansainvälisyystaitoja ja ammattiosaamisen kehittymistä. Amiedun Hilppa Visa ja Erilaisten oppijoiden liiton Riitta Hämäläinen olivat hankkeen myötä keväällä Berliinissä tutustumassa Saksan turvapaikanhakijoiden neuvonta- ja kotouttamistyöhön sekä esimerkiksi paikallisen lukijärjestön toimintaan.

”Oman ammattitaidon kannalta matkan vaikutukset olivat positiiviset, kansainvälinen yhteistyö parantaa arkipäivän verkostoja ja muiden maiden erilaisista toimintatavoista oppii paljon”, Visa ja Hämäläinen kertovat. ”Pienistä eroista huolimatta eri maissa painitaan loppujen lopuksi samanlaisten asioiden kanssa.” Matkan suurinta antia olikin erilaisen asenteen ja toimintatapojen näkeminen: ”Saksassa oli havaittavissa hyvin positiivinen asenne, alan toimijat puhuivat maahanmuuton ja kotoutumisen haasteista ratkaisukeskeisesti, eikä näitä asioita mietitty vain taloudellisten tekijöiden näkökulmasta”, Visa vertaa.

Saksassa on huomattavasti enemmän maahanmuuttajia kuin Suomessa ja heidän palvelunsa ovatkin pitkälle kehittyneitä. Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet eivät kuitenkaan ole esillä samoissa määrin kuin Suomessa, kertoo Riitta Hämäläinen. ”Suomessa hyödynnetään oppimisen tukena melko paljon erilaisia apuvälineitä ja tablettisovelluksia, huomattavasti enemmän kuin Saksassa. Niitä voisi käyttää enemmän myös maahanmuuttajien suomen kielen opinnoissa. Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksessa on huippu-osaamista erityisesti apuvälineiden käytössä oppimisvaikeuksien tukena. Esimerkiksi tablettisovellukset tarjoavat apua hitaalle kirjoittajalle tai lukijalle ja monet sovellukset tukevat kielten ja matematiikan oppimista, jos niissä on pulmia.” Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa tukea ja neuvontaa kaikille sitä pyytäville, kun taas Saksan vastaavassa järjestössä neuvonta-apu on rajattu vain jäsenille. Suomessa myös aikuisten lukivaikeuksiin tarjotaan paljon tukea, kun taas Saksassa aikuisten oppimisvaikeudet ovat vielä kohtuullisen uusi aihe.


Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden oppimisvaikeudet ovat olleet esillä myös Erilaisten oppijoiden liitossa. Oppimisvaikeuksia esiintyy suurin piirtein saman verran kaikkialla ympäri maailmaa, joten ne koskettavat myös maahanmuuttajataustaisia. Haasteena on erityisesti oppimisvaikeuksien tunnistaminen vieraskielisessä ympäristössä, sillä ei ole aina helppo erottaa toisistaan lukutaidottomuuden, harjoituksen vähäisyyden tai oppimisvaikeuksien välisiä eroja. Erilaisten oppijoiden liiton uusi jäsenjärjestö Satakieliset ry keskittyy erityisesti vieraskielisten oppimisvaikeuksiin. Järjestö palvelee vieraskielisiä oppimisvaikeuksisia sekä niitä, joilla ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta koulunkäyntiin.


Kaiken kaikkiaan kannalta liikkuvuusjakso Saksassa oli todella antoisa ja hyödyllinen uuden oppimisen kannalta. ”Matkan aikana huomasi myös kielten opiskelun tärkeyden. Vaikka monet osaavatkin englantia, on ihmisten kohtaamisen ja todellisen vuorovaikutuksen kannalta olennaista osata myös muita eurooppalaisia kieliä”, Visa huomauttaa. Matkan aikana uusien asioiden oppimista ja käytäntöjen vaihtoa tapahtuu myös lähempänä kuin arvaisikaan: ”matkan aikana matkakumppaniin tutustuu paljon tiiviimmin kuin arkityössä parin tunnin palavereissa ja häneltä saa omaan työhön paljon uusia näkökulmia”, Hilppa Visa kertoo. '


Lisätietoa hankkeesta löytyy Amiedun nettisivulta http://www.amiedu.fi/tietoa-amiedu/projektit/effective-mobility

Teksi: Jenni Hämäläinen Kuvat: Erilaisten oppijoiden liitto