Monikansalliset tiimit pääsivät ELOCASS-hankkeessa muikunpaistoon

Muikut

Miten valmistetaan muikkuja? Entä millaisia herkkuja voisi loihtia lakoista? Tällaisia kysymyksiä pohtivat kuuden Euroopan maan hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoista kootut monikansalliset tiimit Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO:ssa järjestetyssä työpajassa. Työpaja oli osa Leonardo da Vinci -ohjelmasta rahoitettua ELOCASS-kumppanuushanketta, jossa rakennetaan eurooppalaista hotelli- ja ravitsemisalan ammattilaisten verkostoa.

KSAO isännöi 21.-25.9.2014 työpajaa, joka kokosi yhteen hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoita ja opettajia Saksasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Ranskasta, Unkarista ja Suomesta. Työpajan aikana monikansallisiin ryhmiin jaetut opiskelijat suunnittelivat ja valmistivat herkullisen illallisen heille annetuista suomalaisista sesonkiraaka-aineista, hyödyntäen myös muiden maiden ruuanvalmistusmenetelmiä ja mausteita.

ELOCASS-hankkeen tärkeänä tavoitteena on eurooppalaisen hotelli- ja ravitsemisalan opettajien, opiskelijoiden ja tulevien ammattilaisten verkoston muodostaminen. Lisäksi opiskelijat ja opettajat tutustuvat kumppanimaiden raaka-aineisiin ja työskentelymenetelmiin. Vuonna 2013 käynnistyneen hankkeen aikana on järjestetty jo kaksi aiempaa työpajaa: jouluruokaan keskittynyt työpaja Hagenissa Saksassa sekä luomuraaka-aineita hyödyntänyt työpaja Leedsissä Englannissa.

Kokit

Kieli- ja tiimityötaitoja sekä uusia näkökulmia opiskelijoille ja opettajille

KSAO:n kansainvälisten asioiden koordinaattori Auli Haapajärvi kertoo, että hankkeen aikana tärkeässä roolissa on myös niin sanottujen pehmeiden taitojen kartuttaminen: opettajien ja opiskelijoiden kielitaito kasvaa, he oppivat tiimityötä sekä työskentelemään monikulttuurisessa työympäristössä. Työpajat voivat myös avata opiskelijoiden silmät uusille mahdollisuuksille. Hankkeeseen osallistuneet opiskelijat ovatkin lähes poikkeuksetta hakeutuneet myös pidemmälle liikkuvuusjaksolle ulkomaille.

Hagenin, Leedsin ja Kouvolan työpajoihin osallistunut opiskelija Anni Perätalo kertoo oppineensa paljon eri maiden ruokakulttuureista, kartuttaneensa englannin kielen taitoaan sekä saaneensa uusia kansainvälisiä ystäviä hankkeen kautta. Perätalon kohdalla myös kiinnostus ulkomailla työskentelyyn on herännyt – keväällä 2015 valmistuva nuori nainen on suuntaamassa tammikuussa kuukauden mittaiselle työssäoppimisjaksolle Puerto Ricoon Kanariansaarille ja myös ajatus työskentelystä ulkomailla valmistumisen jälkeen on käynyt ajatuksissa.

Jälkiruoka

Työpajoihin osallistuminen kasvattaa myös opettajien kielitaitoa. ”Työpaja on todellinen kielikylpy. Kun sunnuntaista asti on ollut ryhmän kanssa, kohta ajatteleekin englanniksi”, opettaja Antti Kalanen toteaa. ”Hanke luo myös toimivia kontakteja ja yhteyksiä ulkomaille, jotka ovat tärkeitä kun hankitaan esimerkiksi työssäoppimispaikkoja opiskelijoille”.

Keittiöstä yhteinen kieli

Sekä kansainvälisten asioiden koordinaattori Haapajärvi että opettaja Kalanen näkevät alakohtaisen kansainvälisen yhteistyön hyödyllisenä. KSAO onkin mukana myös vuonna 2012 käynnistyneessä, Leonardo da Vinci -ohjelmasta rahoitetussa hiusalan BRAID-hankkeessa, jonka oppeja on hyödynnetty ELOCASS-hankkeen suunnittelussa. ”Alakohtainen kansainvälinen yhteistyö on erityisen hedelmällistä, koska osallistujat ovat innostuneita omasta työstään ja opiskelualastaan ja ovat innokkaita myös oppimaan toisen maan käytäntöjä ja näin verkostoituminen on helppoa”, Haapajärvi kertoo. ”Vaikka aina ei ole yhteistä kieltä – englanti ei ole kaikille itsestäänselvyys – niin yhteinen kieli on keittiö ja ravintola-ala”, Kalanen lisää.

Kokkeja

Uusien kontaktien merkitystä korostaa myös Kouvolassa kokoontunut opettajajoukko kaikista kuudesta kumppanimaasta. Työpajojen aikana opettajille tarjoutuu mahdollisuus tavata kollegoita ja vaihtaa ideoita ja ajatuksia. Lähes yhdestä suusta opettajat myös toteavat hankkeen tarjonneen uusia näkökulmia omaan työhön. Eri maiden työskentelymenetelmät ja koulutusjärjestelmät ovat tulleet tutuksi. Hankkeessa rakennettua yhteistyöverkostoa voidaan hyödyntää esimerkiksi Erasmus+ -liikkuvuushankkeen haussa jatkossa.


Lisätiedot:

Teksti ja kuvat: Heidi Reese